2-årig Master Ocean Resources

En mastergrad i Ocean Resources vil gi deg et solid grunnlag for videre karriere, både nasjonalt og internasjonalt. Den tverrfaglige bakgrunnen som dette programmet tilbyr, er etterspirt av både fiske- og havbruksnæringen, andre marine selskaper i sjømatklyngen, andre marine næringer, samt administrative myndigheter som er involvert i forvaltning av havmiljø og ressurser

Finner det stimulerende å delta og jobbe med videreutvikling av vår bærekraftig bruk og beskyttelse av marine levende ressurser? Da er MSc-programmet Ocean Resources på NTNU noe du bør vurdere.

Du kan spesialisere deg innenfor retningene:

  • Ecosystems – Biology, ecology and biogeochemistry
  • Aquaculture
  • Harvesting
  • Marine biotechnology
  • Aquatic food science

Studiet foregår på engelsk, og studieplanen avhenger av hvilket år du starter programmet og hvilken retning du velger. Sjekk studiets hjemmeside for mer informasjon.