Årsstudium i HR og organisasjonsutvikling

Studiet passer for deg som ønsker å jobbe med menneskelige ressurser i bedrifter eller offentlig virksomhet.

Mange tilbringer mye tid på sin arbeidsplass. Hva kan en forvente på jobben? Hvordan kan ulike forventninger fra medarbeidere og ledere avstemmes? Rekruttering, utvikling og det å beholde kvalifiserte medarbeidere er sentralt for alle virksomheter. Her har store bedrifter egne avdelinger for HR (human resources), mens fagområdet er mindre spesialisert i mindre bedrifter. Studiet er praksisnært og gir deg trening i viktige ferdigheter.

Kombinert med annen utdanning og/eller erfaring, vil du kunne søke på stillinger HR- feltet, prosjektledelse og utviklingsarbeid i offentlig eller privat virksomhet.