Hvem er vi?

Sett Sjøbein er i dag et samarbeid mellom 14 opplæringskontorer langs norskekysten – med sterke tilknytninger til havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene

Sett Sjøbein var tidligere et nasjonalt samarbeid for å sikre rekruttering og kompetanse til nettopp disse fagområdene og ble administrert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Sett Sjøbein administreres i dag av NettoppFisk og våre medlemmer.

Sett Sjøbein finansieres av NettoppFisk.

Sett Sjøbein ønsker å tilrettelegge og gjennomfører ulike rekrutterings- og kompetansetiltak med bakgrunn i bransjenes ønsker og behov.

Sett Sjøbein og NettoppFisk deltar på messer og konferanser/møter for å synliggjøre sjømatnæringens kompetansebehov og for å bidra til kontakt mellom ungdom og næringsliv.

Sett Sjøbein benytter sosiale media som nettside, facebook, youtube og instagram for å nå ut til våre målgrupper i tillegg til pressemeldinger og artikler til fagblad og aviser.

Sett Sjøbein har et begrenset utvalg profileringsmateriell som distribueres til interessentene til benyttelse under messer og møter med ungdom.