Ungdommen vil jobbe med havet- svært gode søkertall til Fiske og fangst og Akvakultur

Totalt ser vi en økning fra i fjor på 25% flere søkere som har valgt Fiske og fangst VG2 og Akvakultur VG2 i 2018. Det er svært gledelig å melde at den positive trenden med flere søkere til blå linjer fortsetter.

Sett Sjøbein er glad for å kunne melde at dagens søkertall til videregående opplæring er svært positive for sjømatnæringen. Totalt ser vi en økning fra i fjor på 25% flere søkere som har valgt Fiske og fangst VG2 og Akvakultur VG2 i 2018. Det er svært gledelig å melde at den positive trenden med flere søkere til blå linjer fortsetter. I oversikten vi har utarbeidet, kan du se tilbake noen år i tid og det er tydelig at trenden har vært positiv i flere år.
Sett Sjøbein vil spesielt trekke frem årets svært positive økning i søkere til Fiske og fangst VG2 som er opp 29,4 % fra 2017.

Flere jenter vil bli fiskere- men fortsatt få
Det er fortsatt få jenter blant søkerne til fiske og fangst, men i år er det 18 jenter, mot 12 i 2017  som velger seg Fiske og fangst VG2, dette er en positiv utvikling.
Akvakultur VG2  har en økning i antall søkere på 21,6 % opp fra 2017. Det er i hovedsak guttene som står for økningen i årets søkertall, og det er en svak nedgang i antall jenter som søker seg til Akvakultur VG2.
Det er tydelig at ungdom ønsker seg å jobbe med havet og Sett Sjøbein vil understreke at denne positive trenden går flere år tilbake, men vi er svært glade for at den har forsterket seg og gjort et ytterligere hopp i årets gode søkertall for næringen.

 

Sjømathandlerfaget har svært få søkere
Lærefaget Sjømathandler har hatt svært få søkere over flere år, men i 2018 er søkertall halvert fra fjoråret. Sjømatproduksjon har også i år bare 1 søker.  Dette bør være en tankevekker. Rekruttering av ungdom til sjømatnæringen går gjennom utdanning, og å tilby læreplasser i fagene sjømatproduksjon, industrimekaniker, automatisering, kjemi- og prosess og også kontor og administrasjon kan bidra til å øke antall norsk ungdom i sjømatindustrien betraktelig hvis det er ønskelig av næringen.

 

Søkertall videregående opplæring 2018