Studenter utfordres av sjømatnæringa – og utfordrer tilbake!

Studenter fra hele landet satte seg torsdag 13. september på et fly til Florø, Norges vestligste by. Gjennom deltakelse på Sett Sjøbeins marine student-bootcamp har de ett mål: De skal bli kjent med sjømatnæringen! Nå har studentene fått et viktig oppdrag fra sjømatnæringen.

Bootcamp knytter næringsliv og studenter sammen

Studentene er valgt ut blant masterstudenter, fra ulike studieretninger på høyskoler og universiteter i hele landet, som har søkt om å få delta på Sett Sjøbeins «Marin student-bootcamp Vestlandet 2018».

I løpet av syv dager skal de vie all sin tid til å bli kjent med sjømatnæringen, for deretter å løse en viktig utfordring. Det regnet og blåste når studentene ankom. Alt lå til rette for en autentisk høstopplevelse av Vestlandet, og de værforholdene som sjømatnæringen må forholde seg til.

Sogn og Fjordane er et fantastisk et fantastisk utgangspunkt for å lære om bredden av sjømatnæringa, og for å få god innsikt i utfordringer og muligheter som finnes.

Studentene har fått lære om verdiskaping i næringen gjennom kunnskapsrike ambassadører gjennom hele verdikjeden. Herunder om lover og regelverk, omsetningssystem, interesseorganisasjoners rolle, fiskerifaglige opplæringskontor,  utvikling av utstyr og teknologi, mottak og produksjon av fisk, distribusjonsleddene og eksport. Studentene har blitt godt mottatt, og har sugd til seg kunnskap.

Studentene tok utfordringen!

To intensive dager tilbragte studentene til læring om sjømatnæringens muligheter og utfordringer.

For å trene opp studentene i å tenke nytt og kreativt, har Sett Sjøbein hatt med seg et islandsk selskap som er ekspert i å hjelpe gründerbedrifter, Icelandic Startups. Etter to dager med bedriftsbesøk og presentasjoner ble studentene satt sammen i fem tverrfaglige grupper.

Edda, Icelandic Startups

På bootcampens tredje dag fikk studentene utlevert en utfordring skal konkurrere om å finne den beste løsningen på:

«Hvordan kan vi øke lønnsomheten i sjømatnæringen gjennom utvikling av ny teknologi og / eller design?
-Utvikle et fysisk produkt, en programvareløsning, en markedsføringskampanje eller en ny tjeneste!»

Løsningsforslagene skal leveres innen 48 timer, underveis får studentene veiledning av fagfolk med ulik næringstilknytning.

Gruppene skal presentere sine løsningsforslag ved å levere en forretningsrapport, og presentere for en fagjury.

Studentene utfordrer etablerte næringsaktører

Studentene skal igjen i ilden og presentere sine løsningsforslag på en fiskeri- og havbrukskonferanse i regi av Måløy Vekst 18. september. Der skal fiskeriminister Harald Tom Nesvik kåre vinneren.

-Jeg håper og tror at bootcampen kan være med på å styrke rekrutteringen til sjømatnæringen, for vi trenger flere flinke folk. Samtidig er det viktig at næringen lytter til de unge, og jeg håper mange bedrifter har mulighet til å delta på konferansen i Måløy, sier Nesvik.

Følg Sett Sjøbein på Facebook, Instagram og Snapchat for oppdateringer!

SETT SJØBEIN er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene, overfor ungdom. Ulike rekrutterings- og kompetansetiltak gjennomføres i henhold til årlige føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Det er to ansatte i Sett Sjøbein, og prosjektet administreres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) som sammen med NFD finansierer Sett Sjøbein.

I 2018 arrangerer Sett Sjøbein tre marine student-bootcamper på oppdrag fra NFD.

Kontaktperson, Sett Sjøbein v/Janita Arhaug, tlf 922 50 970