Studenter med innovative ideer til sjømatnæringa!

Masterstudenter fra hele landet deltok på en Marin student-bootcamp som Sett Sjøbein arrangerte på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet 13.-19. september i Sogn og Fjordane. Studentene hadde blitt valgt ut blant masterstudenter, fra ulike studieretninger på høyskoler og universiteter i hele landet.

Formålet med bootcampene er å knytte studenter og sjømatnæringen nærmere hverandre. Studenter fra hele landet kan søke om å delta, men søkerne får ikke vite noe på forhand om hvor de skal, eller hvilke bedrifter de skal møte. Under bootcampen skal de jobbe med å løse en viktig oppgave for næringen, og løsningsforslagene skal presenteres på en næringskonferanse.

Næringslivet i regionen er meget variert, og med utgangspunkt i kommunene Bremanger og Vågsøy fikk studentene god innsikt i hele verdikjeden gjennom kunnskapsrike ambassadører. På agendaen var både lover og regelverk, omsetningssystem, interesseorganisasjoner, rekruttering, utvikling av utstyr og teknologi, mottak og produksjon av fisk, distribusjon, eksport og forskning og utvikling. Studentene fikk selvsagt også servert sjømat hver dag.

Studentene tok utfordringen!

To intensive dager tilbragte studentene til læring om sjømatnæringen, før de fikk utlevert en utfordring som de fikk 48 timer på å levere løsningsforslag på:

«Hvordan kan vi øke lønnsomheten i sjømatnæringen gjennom utvikling av ny teknologi og / eller design?
-Utvikle et fysisk produkt, en programvareløsning, en markedsføringskampanje eller en ny tjeneste!»

Studentene jobbet i tverrfaglige grupper, og underveis fikk de veiledning fra flere fagfolk med ulik næringstilknytning.

 

Alle løsningsforslagene ble presentert og vinneren annonsert av fiskeriminister Harald Tom Nesvik på en fiskeri- og havbrukskonferanse på Raudeberg 18. september. Konferansen ble arrangert av Måløy Vekst.

Vant med taleassistenten «Kim Roger»

Vinneren av Marin student-bootcamp Vestlandet ble MarinVoice. Vinnergruppa viste til at havbruksnæringen i Norge står overfor et stort press fra øverste hold, med krav til loggføring og opprettholdelse av standarder, for å kunne driftes forskriftsmessig. Dette er en tidkrevende prosess med store rom for effektivisering. MarinVoice ønsker å introdusere en taleassistent, Kim Roger, i de daglige prosedyrene som for eksempel registrering av dødfisk, lusenivå og miljømålinger slik at registreringene kan loggføres automatisk. Tale assistenten Kim Roger kan sees på som havbruksnæringens versjon av Apple’s Siri.

Vinnergruppa består av:

• Ingvild Kindlihagen fra Tromsø, Masterstudent Siviløkonomi ved NHH
• Endre Nordstrand fra Bærum, Masterstudent Akvamedisin ved UiT
• Fredrik Kvist fra Austevoll, Masterstudent kommunikasjonsteknologi ved UiO
• Trine Hamre fra Vågsøy, Masterstudent Rettsvitenskap ved UiB

Vil øke presisjonsnivået og forbedre hverdagen til ansatte

Juryen fikk presentert fem løsningsforslag. I juryens vurdering der de begrunner sitt valg av vinnerforslag hetes det:

Vinnergruppen «MarinVoice» har tatt tak i en kjempeviktig og relevant problemstilling, og at de har kommet opp med et svært innovativt løsningsforslag. De har tatt utgangspunkt i eksisterende teknologi, og satt den inn i en ny sammenheng som vil øke presisjonsnivået, og forbedre hverdagen til de ansatte. Løsningsforslaget vil rasjonalisere driften i havbruksnæringen, og har overførbar verdi til alle deler av sjømatnæringen.

Det er tatt hensyn til integrering i eksisterende systemer som benyttes i dag til ulike rapporteringer og beslutningsstøtte. Gruppen utviste god kunnskap om næringen, og klarte å utnytte den tverrfaglige kunnskapen som de besitter.

I juryen:
• Henriette Skaar, Daglig leder, Sogn og Fjordane Fiskarlag
• Rita Naustvik Maråk, Fagsjef Fiskeriteknologi, FHF
• Vegard Å. Larssen, Administrerende direktør, Stadt Towing tank
• Olav Steimler, Direktør prosjekt og kommunikasjon, Ervik Havfiske

Flere gode forslag

De øvrige fire løsningsforslagene som ble presentert ble også svært godt mottatt:

«SILDVER» – Deres visjon er å få sild til å bli Norges mest populære fisk, og målgruppen er unge voksne mellom 18-30 år. Dette skal oppnås ved innovativ produksjon og markedsføring av sild, i tillegg til å lansere nok produkter til at det finnes en smak for alle. Ved hjelp av en helt ny produktserie ønsker de å få nordmenn til å spise mer sild ved å fusjonere norsk tradisjonell sild, med matretter fra andre kulturer.

«Sølvstimen designbyrå» -Ønsker å designe et produkt som skal føre til at økt konsum av sild. Målgruppen er unge voksne i alderen 18 – 35 år. Vakuumpakket frossen beinfri sildefilet i porsjonsstørrelser i en gjennomsiktig emballasje skal presenteres i en enkel og attraktiv innpakning. Silda selges i to ulike varianter, naturell og marinert i indisk krydder.

«Golden Mesopelagic» – Ønsker å skape interesse og oppmerksomhet rundt mesopelagisk fisk, og sikre et tidlig marked for forskningsfangst med fokus på ressursutnyttelse av mesopelagisk fisk. Deres forretningside omfatter å tilby en distribusjonskanal for fiskere som driver forskningsfangst av mesopelagisk fisk. Denne fangsten skal tilbys som en ny og spennende råvare for innovative restauranter.

«HAVMAT» – Ønsker å utvikle en tjeneste som gjør at flere folk under 34 år spiser sjømat. De vil gjøre informasjon om hvordan sjømat kan tilberedes lettere tilgjengelig. Tanken er at forbrukeren kan komme inn i butikken uten en middagsplan, men en rask scanning av en QR kode vil de ta brukeren direkte inn på en side med oppskrifter og info knyttet til produktet, samt handlelister for de forskjellige rettene.

Spennende løsninger fra de unge

-Vi trenger flere kloke hoder i sjømatnæringen. Denne bootcampen viser at de unge har lært mye under besøket i Sogn og Fjordane. De har tatt tak i reelle problemstillinger, og kommet opp med spennende løsninger, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

  

Mange bidro

Vi har hatt et strålende opphold i Sogn og Fjordane. Vi har fått innsikt i et spennende næringsliv, og alle har mottatt oss med stor åpenhet og positivitet. Det var mange som bidro under denne bootcampen med bedriftsbesøk- og presentasjoner, som veiledere og i jury som vi ønsker å rette en stor takk til, sier leder i Sett Sjøbein Janita Arhaug:

• Fiskeridirektoratet
• Sogn og Fjordane Fiskarlag
• Vest-Norges Fiskesalslag
• OKFH- Opplæringskontoret for fiskeri og havbruksfag
• Marine Harvest avd Rundereimstranda
• Brødrene Larsen Eftf AS
• Ervik Havfiske
• Coast Seafood AS
• Skipskompetanse
• Selstad AS
• Stadt Towing Tank AS
• Easy Form AS
• Pelagia Måløy
• Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond FHF
• Snorre Seafood AS
• Sparebanken Sogn og Fjordane
• Ecobait AS

Live på Facebook

Studentene presenterte sine løsningsforslag live via Facebook. Vil du se? Sjekk Sett Sjøbeins facebookside

Om Sett Sjøbein

Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre sjømatnæringen overfor ungdom. Prosjektet er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. I 2018 har Sett Sjøbein fått i oppdrag fra NFD å arrangere tre marine student-bootcamper.