Studenter med innovative og bærekraftige ideer til havbruksnæringa!

Havbruk, teknologi og miljø var tema når masterstudenter fra hele landet møttes for å delta på Sett Sjøbeins marine student-bootcamp i Trøndelag 24-30. november.

Om bootcampen

Sett Sjøbein har i 2018 på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet arrangert tre bootcamper. Formålet er å knytte studenter og sjømatnæringen nærmere hverandre. Det er ikke krav om å kunne noe om sjømatnæringen fra før for å delta. Under bootcampene frå studentene jobbe med å løse en viktig oppgave for næringen, og løsningsforslagene skal presenteres på en næringskonferanse.

Nitten topp motiverte studenter var med denne gangen, og de representerte et vidt spekter av utdanninger. – Vi tar dem med for å møte sjømatnæringen, og gi de innsikt i hvilke muligheter de har til å finne spennende jobber selv om de ikke har studert tradisjonelle marine fag. I Trøndelag fikk studentene god innsikt i spesielt verdikjeden til havbruk gjennom kunnskapsrike ambassadører fra ulike deler av næringen, sier leder i Sett Sjøbein Janita Arhaug

Studentene tok utfordringen!

Etter intense dager med læring om sjømatnæringen fikk studentene utlevert en utfordring:

Rent hav – Hvordan kan havbruksnæringen i Norge redusere utslipp til sjøen ved hjelp av ny design og/eller teknologi? -utvikle et fysisk produkt, en programvareløsning, eller en tjeneste

Studentene jobbet i tverrfaglige grupper, og underveis fikk de veiledning fra flere fagfolk med ulik næringstilknytning. Etter om lag 48 timer var de klar for å presentere løsningsforslagene for en fagjury.

Vant med innovativ ide som vil redusere klimautslipp

Alle løsningsforslagene ble presentert på nytt, og vinneren annonsert av fiskeriminister Harald Tom Nesvik på Teknologi og servicekonferansen 2018 som ble arrangert av Sjømat Norge.

Gruppen bak «BLUENERGY» ble kåret til bootcampens vinner. For å effektivisere og redusere utslipp i akvakulturnæringen mener de at det er et stort potensial i å elektrifisere fasilitetene. Problemet er tilgangen til energi og utslipp i forbindelse med drift av anleggene.

Bluenergy’s løsning vil implementere energibanker på anleggene, og deretter overføre strøm billig og effektivt ved bruk av fôringsbåter. Foringsbåtene gjør det mulig å lade batteribankene med landstrøm samtidig som det genereres strøm under transport. Løsningen vil direkte kutte dieselforbruk på oppdrettsanleggene og redusere klimautslipp.

På vinnerlaget:

Gisle Borg Gjertsen fra Trondheim, Entreprenørskap og innovasjon, NMBU.
Åse Venke Hodnefjell fra Rennesøy, Aquatic food production, NMBU/DTU.
Eivind Eikenes Dahle fra Leikanger, Business analytics, NHH.
Jasmin Gheshlaghi fra Trondheim, Rettsvitenskap, UiT.
Hendrik Dybdahl fra Tysvær, Petroleum Logistics, HiM.

Juryens vurdering

«Vinneren tar tak i en aktuell miljøutfordring som næringen må finne en løsning på. Elektrifisering av oppdrettsnæringen er i gang, og vinneren har utviklet en innovativ løsning på overgangen fra dieselaggregat til batteri som strømkilde for fórflåtene. Slik kan næringen bidra til målet om utslippsfrie fjorder.

Samarbeidet med fórbåtene gir en effektiv logistikk i løsningen på denne miljøutfordringen. Vinner av Marin student-bootcamp Midt-Norge 2018 er Bluenergy

Juryen hadde en tøff oppgave med å kåre en vinner blant de gode løsningsforslagene. I juryen deltok:

Eirik Sigstadstø, Fagsjef marine ressurser, FHF
Trude Olafsen, Prosjektleder og Forretningsutvikler, AKVA Group
Tina Olaussen, Prosjekt- og kvalitetsleder, Kystmiljø AS
Andreas Quale Lavik, Hatchery Manager, Seaweed Energy solutions
Henrik Hareide, Aquaculture Manager, Sølvtrans Rederi AS

Flere gode forslag fra studentene

«VisuaLice» – Oppdrettere i laksenæringen bruker i dag store ressurser på lusebekjempelse. Dette fører til store utslipp av kjemikalier og kostnader som forhindrer verdiskapning. VisuaLice er et produkt som hjelper oppdrettere å gjøre preventive tiltak når lusen er mest aktiv. Med hjelp avlys og sensorteknologi kan oppdretteren umiddelbart få varsel når bestanden av lakselus er stigende. Produktet vil forenkle arbeidet til oppdrettere umiddelbart og muliggjør optimalisering av lusebekjempningsmidler.

«Aqua Material Status» – For å møte målene om bærekraftig drift har Aqua Material Status (AMS) utviklet et verktøy for tilstandsbasert vedlikehold og legger med dette til rette for optimalisering av brukstiden på utstyr. Utstyrets levetid kan utnyttes gjennom slitasjemåling ved bruk av sensorteknologi. På denne måten dokumenteres materialforbruket og resirkuleringsgraden av utstyret, som kan gi anlegget et konkurransefortrinn ved å dokumentere miljøfotavtrykket. Dette vil også gi kostnadsbesparelser og forbedre sikkerhetsmarginer. Målet er å nå ut til aktører i næringen som driver med matfisk.

«UpsideDown» -Skal utvikle en bærekraftig løsning som reduserer utslipp og kostnader av fiskefôr. Dette gjøres i form av å produsere et merdsystem hvor et nytt flytende fôr pumpes opp fra bunnen. I tillegg vil det settes inn et deteksjonssystem for å optimalisere fôringen. For å redusere utslippet av overflødig fôr brukes et luftstrøm-system og en skimmermaskin.

Spennende løsninger fra de unge

-Vi trenger flere kloke hoder i sjømatnæringen. Denne bootcampen viser at studentene har lært mye under besøket i Trøndelag. De har tatt tak i reelle problemstillinger, og kommet opp med spennende løsninger, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

Mange bidragsytere

Vi har hatt et strålende opphold i Trøndelag. Vi har fått innsikt i et spennende næringsliv, og alle har mottatt oss med stor åpenhet og positivitet. Det var mange som bidro under denne bootcampen med bedriftsbesøk- og presentasjoner, som veiledere og i jury som Sett Sjøbein ønsker å takke:

AKVA Group
BioMar
FHF
Innovasjon Norge
Kystmiljø AS
Kystmuseet Visningssenter
Lerøy Midt
Skretting
Seaweed Energy solutions
Sjømat Norge
Sølvtrans Rederi AS

Live på Facebook

Studentene sine løsningsforslag som ble presentert på Teknologi- og servicekonferansen 2018 kunne sees live via Facebook. Vil du se? Sjekk Sett Sjøbeins facebookside.

 

SETT SJØBEIN er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre sjømatnæringen overfor ungdom. Prosjektet er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. I 2018 har Sett Sjøbein fått i oppdrag fra NFD å arrangere tre marine student-bootcamper.