Studenter skal løse viktig utfordring for sjømatnæringen

Hvordan kan vi øke verdien av sild og makrell i det norske markedet?

Vitelystne studenter fra ulike studieretninger på høyskoler og universiteter i hele landet er denne uken på Sunnmøre for lære om sjømatnæringen. Det er Sett Sjøbein som har samlet studentene i «Marin student-bootcamp 2017 Villfisk» på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Formålet med bootcampen er å danne en kunnskapsbro mellom studenter og sjømatnæringen. Studenter fra hele landet kunne søke om å delta, men søkerne fikk ikke vite noe på forhand om hvor de skal eller hvilke bedrifter de skal besøke. Så dette er topp motiverte elever, som har satt av en uke av sin ordinære studietid til kun å lære om sjømatnæringen, og spenningen var stor da de nitten utvalgte deltakerne møttes for første gang på Ålesund flyplass.

Sunnmøre med sin marine klynge er et fantastisk utgangspunkt for å lære om både muligheter og utfordringer næringen står overfor. De første dagene har studentene lært om fiskeri, sjømatproduksjon, markedsføring, omsetningssystem, lover og regler, om pelagisk fisk, klippfiskproduksjon og FOU i sjømatnæringen, spesielt innenfor pelagisk fiske.

Sett Sjøbein har med seg tre personer fra det Islandske selskapet Icelandic Startups som underveis trener studentene i det å tenke nytt og kreativt på vegne av sjømatnæringen.

Tre intensive dager tilbragte studentene til læring om sjømatnæringens muligheter og utfordringer, før de selv fikk utlevert en viktig utfordring som næringen ønsker deres hjelp til:

Hvordan kan vi øke verdien av sild og makrell i det norske markedet?
-Utvikle et fysisk produkt, en programvareløsning, en markedsføringskampanje eller en ny tjeneste som fokuserer på sild eller makrell produsert i Norge.

Studentene ble inndelt i tverrfaglige grupper som skal jobbe med dette oppdraget i 48 timer før deres løsningsforslag skal presenteres overfor en fagjury. Vinneren offentliggjøres 31. august på konferansen Pelagisk Arena 2017 i Ålesund. Konferansen arrangeres i samarbeid mellom Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Norges Sjømatråd, Sjømat Norge, Norges Sidesagslag, Fiskebåt og Sparebank1-gruppen.