Studenter vil hjelpe tørrfisknæringa

Til tross for stolte tradisjoner og eksotiske og spennende markeder møter tørrfisknæringa i Lofoten store utfordringer som de må løse. Kan unge og smarte studenter bidra til å skape nye muligheter? Det ønsker næringen å finne ut av.

Etterspørselen etter tørrfisk går nedover i Italia, og i Norge er tørrfisken kanskje mest kjent for de som er glad i lutefisk. Er det mulig å få innpass for tørrfisken i et marked der man i skrivende stund sliter for å få folk til å spise fisk tre ganger i uka?

Sett Sjøbein arrangerer på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet denne uka en «marin student-bootcamp» i tørrfiskens rike, Lofoten. Vi har fløyet inn 20 masterstudenter fra ulike studieretninger fra høyskoler og universiteter i hele landet for å bli kjent med noen av de fantastiske og tradisjonsrike bedriftene som finnes i Lofoten.

Lofoten er et fantastisk utgangspunkt for både å lære om sjømatnæringa, og for å få god innsikt i utfordringer og muligheter som finnes. Her har studentene fått prøvd fiskelykken sammen med erfarne fiskere, vært på bedriftsbesøk i fiskemottak, hos små og store produsenter av sjømat og fått lært om utnyttelse av alle deler av fisken, gjennom kunnskapsrike ambassadører fra ulike deler av næringa.

Studentene tar utfordringen!

Formålet med bootcampen er å danne en kunnskapsbro mellom studenter og sjømatnæringen. Studenter fra hele landet kunne søke om å delta, men søkerne fikk ikke vite noe på forhand om hvor de skal eller hvilke bedrifter de skal besøke.

Sett Sjøbein har med seg to personer fra det Islandske selskapet Icelandic Startups som underveis trener studentene i det å tenke nytt og kreativt på vegne av sjømatnæringen.

To intensive dager tilbragte studentene til læring om sjømatnæringens muligheter og utfordringer, før de selv fikk utlevert en viktig utfordring som næringen ønsker deres hjelp til:

Hvordan kan vi øke tørrfiskkonsumet i det norske eller italienske markedet gjennom utvikling av ny teknologi og / eller design?

-Utvikle et fysisk produkt, en programvareløsning, en markedsføringskampanje eller en ny tjeneste!

Studentene er nå inndelt i tverrfaglige grupper som skal jobbe med dette oppdraget i 48 timer, og så skal de få hjelp av mentorer fra næringen, før deres løsningsforslag skal presenteres overfor en fagjury.

Alle løsningsforslagene presenteres og vinnerne kåres av statssekretær Veronica Isabel Pedersen på Tørrfiskkonferansen 4. mai i Svolvær. Konferansen arrangeres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Følg Sett Sjøbein på Facebook og Instagram for oppdateringer!