Strålende søkertall for sjømatnæringen

Solid økning i søkertall til marine studier, over 50 % flere søkere enn i 2016 og flere nye fag

Marine fag opp over 50%

20. april ble søkertallene til høyere utdanning publisert av Samordna opptak. Sett Sjøbein har også i år sammenlignet årets søkertall opp mot de tidligere års søkertall til marine studier, maritime studier og marine relevante fag. Som fiskeripressen allerede har slått fast var det i år rekordmange søkere til marine studier.

Sett Sjøbein er svært glad for å se den økte interessen for marine fag som årets søkertall til høyere utdanning fra Samordna opptak viser. Vi registrerer at dette er en trend som har blitt stadig sterkere de siste årene. Samlet viser vår oversikt over marine fag en økning på over 50 % sammenlignet med fjoråret. Både for totale søkertall og de som har valgt studiet som førsteprioritet. Det er økning i søkertall på alle de studiene vi definerer som marine, det er i tillegg kommet to nye studier som drar det totale søkertallet oppover. Et nytt studium ved UiB: Havbruk og sjømat, samt Marin logistikk og økonomi ved Høyskolen i Molde. Tar vi med søkertallene for disse to nye studiene er det over 70% økning.

Honnør til UIT

Universitetet i Tromsø,  har svært gode søkertall i år; «Sett sjøbein vil gi hønnør til UiT og Norges fiskerihøyskole for deres langsiktige og gode jobbing for rekruttering og markedsføring av mulighetene som ligger i vår næring. Vi leser de svært høye søkertallene som et resultat av denne satsningen. Fiskeri og havbruksvitenskap ved UIT har 81% flere søkere enn i 2016, og Akvamedisin ved UIT øker med 30 %. Vi ser at dette kommer som et resultat av langvarig innsats og aktiv jobbing med rekruttering og vil berømme UITs innsats på dette området, de har flotte ambassadører i egne studenter som stiller på utdanningsmesser og gjør en strålende jobb i å promotere mulighetene i de marine fagene» uttaler rådgiver i Sett Sjøbein, Silje B. Risholm.

Jentene strømmer til marine fag

I en samlet oversikt over søkere til marine fag utgjør kvinner 42 % av søkerne som har valgt marine fag som første prioritet. I de fleste fag er det imidlertid flest kvinnelige søkere, men noen fag med mange søkere trekker snittet ned.

Sett Sjøbeins rapport Søkertall høyere utdanning  sammenligner søkertallene til marine, maritime og marint relevante fag og viser antall kvinnelige søkere i 2017 og utvikling de siste tre år.