Stockfish Norge vant marin student-bootcamp – vil gjøre tørrfisk mer tilgjengelig!

Studentene bak «Stockfish Norge» gikk av med seieren i Sett Sjøbeins «Marin student-bootcamp Nord-Norge». Både vinnerbidraget og de andre løsningsforslagene fikk svært god mottagelse blant deltagerne på Tørrfiskkonferansen 2018 i regi av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Sett Sjøbein arrangerte på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet en «marin student-bootcamp» 29. april-5. mai midt i tørrfiskens rike, Lofoten. Da kom 20 masterstudenter fra ulike studieretninger fra høyskoler og universiteter i hele landet til Lofoten for å bli kjent med noen av de fantastiske og tradisjonsrike bedriftene som finnes der.

Dette er den første av tre bootcamper som arrangeres i 2018. Formålet er å knytte studenter og sjømatnæringen nærmere hverandre. Studenter fra hele landet kan søke om å delta. Søkerne får ikke vite på forhand hvem de andre deltakerne er, hvor de skal, eller hvilke bedrifter de skal besøke. I løpet av bootcampene skal studentene delta i en konkurranse der de løser viktige utfordringer for næringen. Som avslutning på bootcampene skal løsningsforslagene presenteres på et stort næringsarrangement og bootcampens vinner kåres.

Kunnskap og involvering

Lofoten er et fantastisk utgangspunkt for å lære om sjømatnæringa. De fleste av studentene hadde aldri vært i Lofoten før, og viste minimalt om næringen fra før. Nå fikk studentene prøve fiskelykken sammen med erfarne fiskere, dra på bedriftsbesøk til fiskemottak, små og store produsenter av sjømat og lære om utnyttelse av ulike deler av fisken, gjennom kunnskapsrike ambassadører fra ulike deler av næringa.

Noe av det studentene fikk oppleve:

Bedriftsbesøk og presentasjoner:

Studentene tok utfordringen!

To intensive dager tilbragte studentene til læring om Lofoten og spesielt hvitfisknæringens tradisjoner, anvendelser av råstoff, muligheter og utfordringer. Så ble de inndelt i tverrfaglige grupper og fikk utlevert en utfordring som de fikk 48 timer på å levere løsningsforslag på:

Hvordan kan vi øke tørrfiskkonsumet i det norske eller italienske markedet gjennom utvikling av ny teknologi og / eller design?

-Utvikle et fysisk produkt, en programvareløsning, en markedsføringskampanje eller en ny tjeneste!

Før studente gikk i gang med oppgaven fikk de hjelp av Icelandic Startups som var med for å trene studentene til å komme frem med innovative løsninger for sjømatnæringen. Underveis fikk de veiledning fra fagfolk fra næringa, Olaf Johan Pedersen dy fra Glea , Erling Santi Falch fra Saga Fisk Lorena Gallart Jornet fra FHF.

Alle løsningsforslagene ble presentert, og vinneren ble kåret av statssekretær i NFD, Veronica Pedersen,  på Tørrfiskkonferansen i Svolvær 4. mai:

Vinneren av Marin student-bootcamp Nord-Norge 2018 er Stockfish Norge – en smak for fremtiden!

Forretningsidéen går ut på å lansere et helt nytt produkt – grillklar tørrfiskfilet i marinade, tilgjengelig i kjøledisken hos dagligvarekjeder. Produktet er tiltenkt kundegruppen nordmenn i alderen 30-45 år, geografisk begrenset til Sør-Norge. Formålet er å øke konsumet av tørrfisk i det norske markedet, med en visjon om å skape en smak for fremtiden.

For å lykkes med denne forretningsideen er de imidlertid klar på at de er avhengig av å inngå samarbeid med relevante samarbeidspartnere. Videre vil det å påvirke holdninger og assosiasjoner rundt tørrfisk i Sør-Norge gjennom markedskampanjer, samt å skape nye opplevelser gjennom smaksprøver være en kritisk suksessfaktor. Når produktet har klart å penetrere markedet vil dette åpne for muligheten til å utvikle produktsortimentet, utover grillmatprodukter.

Vinnerlaget Stockfish Norge:
• Trine Tornlund Johansen, Masterstudent i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim
• Martin Roll Lied, Masterstudent i marin teknikk ved NTNU i Trondheim
• Aina Johansen, Masterstudent i økonomi og administrasjon ved UIT Norges arktiske universitet
• Mari Aasland Bøyum, Masterstudent i samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Molde

Vil oppnå økt kunnskap om et fantastisk produkt

Juryen som fikk presentert fem løsningsforslag, mener at vinneren har et spennende konsept som kan realiseres raskt.

«Det er moderat risiko forbundet med realiseringen av produktet. Ved å sette fokus på dette fantastiske produktet vil vi oppnå økt kjennskap og kunnskap om tørrfisk. Omdømmet vil bli styrket.

Produktet er brukervennlig og lettvint, og vil gi betydelig vekst i konsumet for tørrfisk i Norge. Det er også mulighet for sesongutvidelse og overføringsverdi til andre markeder» , står det i juryens begrunnelse.

Jury:
Alf Kenneth Johansen, Næringssjef, Vågan kommune
Nora Falch, Daglig leder, Saga Fisk As
Viviann Olsen, Kvalitetsleder, Lofoten Viking As
Lorena Gallart Jornet, Phd Fagsjef industri/konvensjonell, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Rolf H. Sørland, Direktør Italia, Innovasjon Norge

Flere anvendelser for tørrfisken godt mottatt

De øvrige løsningsforslagene som ble innlevert ble også godt mottatt blant deltakerne på Tørrfiskkonferansen i Svolvær:

 • Smakstilsetning som skal gi mersmak på tørrfisk
  Gruppen Neve Marina presenterte en lettvint smakstilsetningsvariant av tørrfisk som skal bidra til å smaksette ulike retter. Produktet skal være tilgjengelig i flak eller pulverform laget av lofottørrfisk som er vakumtørket. Produktet vil ha en konsentrert smak som kan finne sin plass i markedet som en «super spice» med rikt næringsinnhold. I løsningsforslaget er også en promotering av produsentene direkte, i tillegg til utvalgte samarbeidspartnere som kunden vil sette pris på å få informasjon om, slik som f.eks en italiensk vin som passer til den distinkte tørrfisksmaken.
 • Gryteklart tørrfiskprodukt
  Gruppen InStockFish presenterte et ferdig utvannet, gryteklart tørrfiskprodukt som kunden vil få tilgang på gjennom kjøledisken på dagligvarehandler. De ønsker å skape arbeidsplasser i Norge ved å produsere produktet i Norge, hvor det utvannes, vakumpakkes og fryses for å sikre lang holdbarhet. Deretter distribueres produktet til Italia, hvor det tines i butikk og selges som en ferdig opptint vare.
 • Klimatørket utvannet tørrfisk i biter
  Gruppen Scandifish ønsker å skape en verdiøkning av råstoff, som ellers ikke blir brukt til tørking. Fisk blir istedenfor filetert, skinn og bein fjernes, oppstykket, og legges på rist for tørking i klimarom innendørs, som gjenskaper det særegne miljøet i Lofoten. Etter tørking og modning sendes tørrfisken til Italia for utvanning. Ferdig utvannet pakkes tørrfisken i MAP (Modifisert Atmosfære Pakninger) i et tiltrekkende og stilrent design.
 • Proteinbar av tørrfisk
  Gruppen ProFish (Proteinfisk) presenterte en proteinbar basert på tørrfisk som hovedingrediens. Konseptet går ut på å lansere et produkt som kan bryte med eksisterende assosiasjoner og fremme tørrfisk som et høy kvalitets- og proteinrikt matvare produkt.

Økt interesse for sjømatnæringen etter deltakelse på bootcamp

Tiltak som synliggjør sjømatnæringen overfor studenter med tilrettelegging for bedriftsbesøk har flere gode effekter for både rekruttering og omdømmet til næringen viser en undersøkelse som Møreforskning Ålesund AS har gjort for Sett Sjøbein.

 

Om Sett Sjøbein

Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre sjømatnæringen overfor ungdom. Prosjektet er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet NFD og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond FHF. I 2018 har Sett Sjøbein fått i oppdrag fra NFD å arrangere tre marine student-bootcamper.