Hva gjør Sett Sjøbein? Årsrapport 2017

SETT SJØBEIN er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene, overfor ungdom.
Hva gjør vi for å nå ut?

Sjømatnæringen er en fremtidsrettet næring som kan tilby et bredt spekter av ulike jobber med ulik kompetanse i alle ledd. Dette er noe Sett Sjøbein spesielt påpeker i vår kommunikasjon med studenter, foresatte og lærere, via media, på nettsiden og sosiale kanaler, i filmproduksjon og bildemateriell.

Hva gjør vi for å nå ut? Det kan du se i Sett Sjøbeins årsrapport for 2017.

Sett Sjøbein ønsker å takke alle vi samarbeider med, -bedrifter, organisasjoner, opplæringskontor, utdanningsinstitusjoner og enkeltpersoner som stiller opp for å bidra til at våre aktiviteter i rekrutterings- og kompetansearbeidet for sjømatnæringen blir blitt vellykket.

 

SETT SJØBEIN er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene, overfor ungdom. Ulike rekrutterings- og kompetansetiltak gjennomføres i henhold til årlige føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Sett Sjøbein administreres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).