Sett Sjøbein mønstrer på igjen

Sett Sjøbein mønstrer på med nytt mannskap. NettoppFisk har overtatt ansvaret for videre drift av Sett Sjøbein. – Vi ønsker å videreføre det flotte rekrutteringsarbeidet FHF har bidratt med.

Avvikling eller videreføring?

Sett Sjøbein har vært et nasjonalt samarbeid for å sikre rekruttering og kompetanse til sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling. Prosjektet har frem til sommeren 2019 vært drevet av FHF på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet. I forbindelse med avvikling av prosjektet ble NettoppFisk forespurt å drifte Sett Sjøbein videre.

NettoppFisk er en organisasjon bestående av maritime- og fiskerifaglige opplæringskontor langs hele norges kyst. Vi ser absolutt nytten av å videreføre rekrutteringsarbeidet, og har på forespørsel fra FHF besluttet å forsøke på nettopp dette. Som opplæringskontor jobber vi i all hovedsak med rekruttering og formidling av lærlinger etter endt yrkesfaglig utdanning i videregående skole.

Endringer?

Dette vil i utgangspunktet ikke påvirke oppbyggingen av dagens nettside. Settsjøbein.no vil fortsatt være en informasjonsportal for høyere utdanning og andre utdanningsløp som bidrar til rekrutteringen av unge så vel som voksne til havbruk, fiskeri og sjømatforedling.

Hvordan dette arbeidet skal foregå og gjøres er enda litt uklart for oss, men vi vil i løpet av de nærmeste månedene utforske og kartlegge de ulike mulighetene som er der ute. Hvem vet, kanskje vi klarer å videreføre og utvikle arbeidet som er lagt til grunn av FHF.

Vi håper det neste året gir oss de svarene vi søker. I mellomtiden vil vi aktivt forsøke å oppdatere siden med spennende og nyttig innhold for alle som ønsker en fremtid i næringen.