Marin student-bootcamp Midt-Norge er i gang

Havbruk, teknologi og miljø er tema når studenter fra hele landet møtes for å delta på Sett Sjøbeins siste marine student-bootcamp i 2018.

Sett Sjøbein arrangerer på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet tre bootcamper for masterstudenter i ulike landsdeler i 2018. Årets siste bootcamp foregår i Trøndelag 24-30. november.

Studenter fra ulike studieretninger fra høyskoler og universitet i hele landet har søkt om å få delta. Det var ikke krav om å kunne noe om sjømatnæringen fra før for å delta på dette arrangementet.

Nitten topp motiverte studenter er med denne gangen, og de representerer et vidt spekter av utdanninger. Vi tar dem med for å møte sjømatnæringen, hvor de får innsikt i hvilke muligheter de har til å finne spennende jobber selv om de ikke har studert tradisjonelle marine fag.

Havbruk, teknologi og miljø

Bootcampen startet på Hitra og ender opp i teknologihovedstaden Trondheim. Sjømatnæringen er en omfattende næring. Under denne bootcampen vil deltakerne spesielt få innsikt i hvilke muligheter som finnes i tilknytning til havbruksnæringen.

Oppbygging av kunnskap skjer gjennom bedriftsbesøk og presentasjoner hos Kystmuseets visningssenter på Sandstad, Lerøy Midt, AkvaGroup, BioMar, Seaweed Energy Solutions, Sjømat Norge og Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond.

 

Vinner kåres av fiskeriministeren

Etter to dager med bedriftsbesøk og presentasjoner blir studentene satt sammen i fire tverrfaglige grupper som skal konkurrere om å finne den beste løsningen på en viktig utfordring for næringen:

Rent hav– Hvordan kan havbruksnæringen i Norge redusere utslipp i sjøen ved hjelp av ny design og/eller teknologi?

-utvikle et fysisk produkt, en programvareløsning, eller en tjeneste.

Studentene vil få veiledning av fagfolk fra Akva Group, Skretting og Innovasjon Norge i oppgaveløsningen, og vi har med et islandsk selskap som heter Icelandic Startups, som er ekspert i å trene opp gründerbedrifter.

Løsningsforslagene skal leveres innen 48 timer. Gruppene skal da levere en forretningsrapport, og presentere for en fagjury.

Studentene skal igjen i ilden og presentere sine løsningsforslag på Teknologi- og servicekonferansen 2018 i regi av Sjømat Norge 29. november i Trondheim, og der skal fiskeriminister Harald Tom Nesvik kåre vinneren.

-Sjømatnæringen vokser og trenger flere flinke folk innen mange forskjellige fagområder. De unge har andre tanker og ser ofte andre muligheter. Det blir spennende å høre hvilke løsninger disse studentene kommer frem til, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

Følg med!

Følg Sett Sjøbein på Facebook og Instagram for oppdateringer og historier fra bootcampen. Her vil det også bli sendt «live tv» når løsningsforslagene presenteres på Teknologi og servicekonferansen 29. november.

Om deltakerne

Deltakerne på bootcampen kommer fra hele landet og studerer ved: UIO, UIA, UIB, UIS, UIT, NMBU, Nord Universitet, HIM, NMBU, NTNU, HVL, NHH og Høgskolen i Kristiania.

Deltakerne er masterstudenter på følgende studier:
• Samfunnssikkerhet
• Entreprenørskap og innovasjon
• Petroleum Logistics
• Entreprenørskap
• Bioscience (akvakultur)
• Farmasi
• Informatikk: Programmering og Nettverk
• Marketing and Brand Management
• Rettsvitenskap
• Aquatic food production
• Busininess analytics
• Fiskeri- og havbruksvitenskap
• Statsvitenskap og ledelse
• Markedsføringsledelse
• Marin teknikk – Profil: Hydrodynamikk
• Kjemi
• Økonomi og administrasjon

SETT SJØBEIN er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene, overfor ungdom. Ulike rekrutterings- og kompetansetiltak gjennomføres i henhold til årlige føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Det er to ansatte i Sett Sjøbein, og prosjektet administreres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) som sammen med NFD finansierer prosjekte