Hvordan blir fremtidens innovasjoner for sjømat i Lofoten?

20 studenter er snart på vei til Lofoten for å hjelpe sjømatnæringen gjennom Sett Sjøbeins Marin student-bootcamp Nord-Norge.

Sett Sjøbein har fått i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) å arrangere tre marine student-bootcamper i 2018. I slutten av april drar 20 masterstudenter fra ulike studieretninger på høyskoler og universitet i hele landet til Lofoten for å delta på den første bootcampen.

Studentene skal tilbringe den første delen av bootcampen til å bli kjent med sjømatnæringen. I sluttfasen av bootcampen skal de konkurrere i tverrfaglige team for å løse en viktig utfordring for næringen ved hjelp av ny teknologi og design.

Møt opp på Tørrfiskkonferansen 2018 og hør studentenes innspill til næringen!

Alle studentenes løsningsforslag presenteres på Tørrfiskkonferansen i Svolvær 4. mai, og et vinnerlag annonseres av statssekretær Veronica P. Åsheim fra NFD.

Fullstendig program og påmelding finner du hos Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond:

Program og påmelding til Tørrfiskkonferansen