Flere velger marine studier

Studier innen de marine næringene blir stadig mer populært, viser søknadstallene til årets studieopptak.

Pilene peker særlig oppover for førstevalgssøkere til studier som Biomarin innovasjon på NTNU i Ålesund, som har økt med 42,9 %, Havbruksdrift og ledelse på Nord universitet (+32 %), og Akvamedisin på Universitetet i Tromsø (+25,6 %).

Andre marine studier som har fått en økning er Marin logistikk og økonomi på Høgskolen i Molde (+9,3 %), og Fiskehelse på Universitetet i Bergen (+2,3 %).

– Vi synes at søkertallene er gledelige, også siden flere av disse studiene hadde en oppgang i fjor. Det viser at trenden fortsetter. Det er tydelig at mange ønsker å jobbe med næringene i havet, noe som også samsvarer godt med de nasjonale satsningene, og ikke minst arbeidet vårt i Sett Sjøbein, sier prosjektmedarbeider Frøy Katrine Myrhol.

Synligere sjømatnæring

Dette viser at et kontinuerlig arbeid for å synliggjøre mulighetene i sjømatnæringen både innenfor yrkes- og utdanningsvalg er viktig.

–  Det er også et resultat av at sjømatnæringa har blitt synligere, og flinkere til å vise seg frem ovenfor ungdom.

Sett Sjøbein er et nasjonalt rekrutterings- og kompetanseprosjekt som skal få flere unge til å se muligheter innen sjømatnæringene. Prosjektet finansieres av Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).