Flere jenter gjør som Kine

Tidligere har det stort sett vært menn som har jobbet innen oppdrett, men nå er jentene i full fart på vei ut på merdene.

 

Det var egentlig ikke laks Kine Klausen hadde sett for seg at hun skulle jobbe med da hun startet det første året på Naturbruk ved Sortland Videregående, men etter å ha blitt introdusert for havbruk i det første studieåret skjønte hun hvilke muligheter som ligger i havbruksnæringen.

– Jeg hadde egentlig tenkt å holde på med hest da jeg startet VG1, men det første året var vi innom både landbruk og havbruk. Da bestemte jeg meg for å satse på laks.

Kine er langt fra den eneste jenta som har kommet fram til den beslutningen. I hennes kull på akvakultur-spesialiseringen er det hele sju av femten elever som er jenter.

– Det er jo stort sett menn som arbeider på anleggene, men det tror jeg kommer til å endre seg. Det er mange jenter som liker å være ute og i aktivitet, sier hun.

Hestejenter blir laksejenter

Jenteandelen har svingt litt opp og ned ved studieretningen for VG2 Akvakultur de siste årene, men den gjennomgående trenden er at flere jenter velger havbruk.

– En del jenter velger VG1 Naturbruk fordi de i utgangspunktet er interessert i hest, men ender opp med å velge VG 2 Akvakultur etter å ha oppdaget mulighetene i næringen, sier Felipe Dos Santos. Han er lærer i faget ved Sortland Videregående Skole.

Bor på flåta

Kine har nylig startet opp som lærling hos Gratanglaks, og arbeider for tiden på Gregusvika, en lokalitet ved Andørja. Hun har turnus med en uke på og en uke av. I de ukene hun arbeider, bor hun på oppdrettsanlegget.

– Jeg trives kjempegodt her, og det er en bra ordning å bo på flåta og jobbe turnus, sier hun.

Vil bli fiskehelsebiolog

To år som lærling hos Gratanglaks i to år vil gi Kine kunnskap om det praktiske arbeidet som forgår på et oppdrettsanlegg. Etter fagprøven vil Kine bygge videre på denne kunnskapen.

– Jeg håper jeg får muligheten til å studere i Tromsø for å bli fiskehelsebiolog, sier Kine. Motivasjonen hennes for det er dyrevelferd og god inntekt.

Tekst/video: Arctic Aqua