Bli med på marin student-bootcamp Midt-Norge 2018!

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet jakter Sett Sjøbein nå etter alle typer master studenter ved høyskoler og universitet i Norge som ønsker å bli bedre kjent med sjømatnæringa.

Hva er marin student-bootcamp?

I 2018 arrangerer det nasjonale samarbeidsprosjektet «Sett Sjøbein» tre marine student-bootcamper på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Studenter fra alle typer masterutdanninger ved høyskoler og universiteter i Norge kan søke om å delta. 20 studenter blir valgt ut.

De utvalgte deltakerne får dekket reise og opphold, besøke spennende bedrifter i sjømatnæringa, møte kreative folk og mulighet til å knytte viktige kontakter for videre arbeidsliv. Ingen bootcamper er helt identiske, og programmet avsløres ikke før deltakerne er på plass.

Felles for bootcampene er at deltakerne skal få god innsikt i sjømatnæringen, og at de skal jobbe med en viktig utfordring for næringen. Utfordringen skal løses i tverrfaglige grupper.  Et islandsk selskap, Icelandic Startups, som er ekspert i å trene opp gründerbedrifter vil bidra med nyttig kunnskap og arbeidsverktøy i forbindelse med oppgaveløsningen.

Bootcampen i Midt-Norge avholdes 24. -30. november og er den siste bootcampen som arrangeres i 2018. Siste dag før hjemreise skal alle studentene delta, og presentere sine løsningsforslag, på «Teknologi- og servicekonferansen 2018» som arrangeres av Sjømat Norge i Trondheim 29. november.

Har du lyst å utfordre deg selv? Grip denne muligheten!

Er du nysgjerrig på konseptet kan du høre litt om erfaringene til Bilal Ahmad som deltok på bootcampen på Vestlandet:

Hvem er du?

 • er registrert som master student høstsemesteret 2018 på høyskole eller universitet i Norge
 • trenger ikke å kunne noe om hav eller fisk, men har vilje til å lære og se hvordan det du kan fra før kan brukes i sjømatnæringen
 • ønsker å lære mer om sjømatnæringen
 • interessert i design og/eller teknologi
 • har høy arbeidsmoral og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • deltakerplass til 20 studenter
 • reise (fra din nærmeste flyplass) og opphold, også kostnadene
 • en uke sammen med andre engasjerte studenter
 • bedriftsbesøk, opplevelser
 • møter med sterke fagpersoner og interessante problemstillinger
 • gode muligheter for fremtidige jobbforbindelser

SØKNADSFRIST 24. OKTOBER 2018!

Skriv en god søknad der du forteller hvorfor vi skal velge deg. Søk her: Søknadsskjema

 

SETT SJØBEIN er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene. Sett Sjøbein ble etablert i 2008, og finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).