Velger du yrkesfag og skal bli lærling? Finn ditt opplæringskontor her!

Tar du yrkesfag på videregående og skal bli lærling i tilknytning til sjømatnæringen?
Da skal du vite at du vil bli godt hjulpet og ivaretatt av et av de marine opplæringskontorene som finnes langs kysten.

Langs kysten finnes flere marine opplæringskontor som har ansvaret for at du som lærling blir fulgt opp i praksisperioden, lærer det du skal, og får et verdifull fagbrev etter endt læretid.

Sett Sjøbein, som er et nasjonalt samarbeid for å sikre rekruttering og kompetanse til sjømatnæringen, har laget en oversikt over de marine opplæringskontorene her så du enkelt kan finne ditt nærmeste opplæringskontor. Ta kontakt med opplæringskontoret om du ønsker læreplass, eller har andre spørsmål om yrkesfag.

Oversikt over marine opplæringskontor

Lykke til med ditt valg av yrkesfag!