Elever fra Herøy vgs vant «Ringer av vann» med glimrende idé

Over 1 000 elever fra ulike fagretninger i videregående opplæring i ti av landets fylker deltok høsten 2017 på marine innovasjonscamper i regi av Sett Sjøbein og organisasjonen Ungt Entreprenørskap. Fra hvert fylke ble det kåret en fylkesvinner som gikk videre til en nasjonal finale, der laget fra Møre og Romsdal vant.

«Sander & Co» fra Herøy Vgs, som representerte Møre og Romsdal i den nasjonale finalen for «Ringer av vann – Sjømat for fremtiden», gikk helt til topps i konkurransen. Deres løsningsforslag går ut på å kombinere et oppdrettsanlegg der det lever både sjøpølser, tang og tare.

Juryen som hadde stemt frem vinnerlaget mener at forretningsidéen både kan gi økt verdiskapning og flere arbeidsplasser, ved å legge grunnlag for en innovativ produktutvikling av en uutnytta ressurs gjennom en kontrollert prosess mellom flora og fauna.

Får vist frem sjømatnæringen

I 2017 eksporterte Norge sjømat for 94,4 milliarder kroner. Dette gjør sjømat til en av våre viktigste eksportartikler. Til tross for dette har de unge lite kunnskap om bransjen og yrkesmulighetene den tilbyr.

Sett Sjøbein» er et nasjonalt rekrutterings- og kompetansesamarbeid som har som oppgave å synliggjøre sjømatnæringen overfor ungdom. Målet med innovasjonscampene er at flere unge får øynene opp for sjømatnæringen og hvilke muligheter som finnes. Gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap har sjømatnæringen en unik mulighet til å spre oppdatert kunnskap og vekke interessen for næringen hos de unge.

Utfordret elevene

Sett Sjøbein utfordret elevene i å tenke nytt og kreativt på vegne av næringen og ville ha forslag til hvordan sjømatnæringen kan utnytte sitt potensiale bedre for å gi økt verdiskapning og flere arbeidsplasser med utgangspunkt i ressurser fra havet og innsjøer. Elevene tok utfordringen, og i løpet av innovasjonscampene jobbet elevene med om lag 200 ideer, hvorav det ble kåret et vinnerlag fra hvert fylke.

Nasjonal finale

De smarte ungdommene fikk mulighet til å jobbe mer med løsningsforslagene sine. 10. – 12. januar møttes fylkesvinnerne, 44 elever sammen med sine lærere, i Stavanger for å delta i en nasjonal finale. I Stavanger fikk elevene mer kunnskap om sjømatnæringen, blant annet ved bedriftsbesøk til «Fisketorget» som består av en fiskebutikk og restaurant, og til det internasjonale fôrselskapet Skretting, før de med hjelp av veiledere fra ulike deler av næringen jobbet med å videreutvikle ideene sine fra fylkeskonkurransene.

Elevene fikk i oppdrag å levere en forretningsplan som tydeliggjorde:
o Forretningskonseptet (hva, hvorfor og hvordan)
o Hvordan løsningen bidrar til økt verdiskaping for sjømatnæringen
o Kunnskap om yrker og bedriftsmuligheter i sjømatnæringen
o Hvordan løsningsforslaget kan bli til en ungdomsbedrift (UB)

Elevene måtte også lage en presentasjon og en kort video som forklarer løsningskonseptet.

Etter å ha fått presentert alle bidragene fra de ti deltakende lagene innstilte finalejuryen tre grupper som gikk videre til en superfinale. Gruppene fikk fremføre sine løsninger på scenen foran deltakerne på prestisjetunge «Det Norske Måltid» som så fikk ansvaret for å kåre vinnerlaget. «Sander & Co» fra Herøy Vgs i Møre og Romsdal fikk flest stemmer av de 126 deltakerne i avstemmingen og gikk til topps i sluttrunden.Gruppene «Senjakassen» fra Senja Vgs i Troms og «Lazer Lice» fra Rogaland var de to andre lagene som kom til superfinalen.

Vinnerlaget fra Møre og Romsdal bestod av: Elin Myklebust, Sander Dimmen, Sander Farstad, Sander Nærø og Sander Wefring. Herøy-elevene hadde laget en flott video med innsalg av vinnerforslaget, og den kan sees her!

Elevene imponerte juryen

Hovedsponsor for den nasjonale finalen var Stiftelsen Nor-Fishing. -Stiftelsen ønsker å støtte ulike tiltak som bidrar til oppmerksomhet og rekruttering til sjømatnæringene. «Ringer av vann» er derfor et naturlig prosjekt for oss å være med på sier styreleder i stiftelsen, Liv Holmefjord. -Det er utrolig inspirerende å møte unge med spennende ideer, og ikke minst entusiasme og pågangsmot. Det lover godt for framtidens sjømatnæring sier Holmefjord som også var leder for finalejuryen. Med seg i juryen hadde hun:

Minnah F. Haniffa, Entreprenørsenteret- Universitetet i Stavanger
Joakim Wikström, Hrogn
Cathrine Hermansen, Fredrik Hermansens minnefond
Britt Elisabeth Fossdal, Designkokken

 

SETT SJØBEIN er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene, overfor ungdom. Ulike rekrutterings- og kompetansetiltak gjennomføres i henhold til årlige føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Sett Sjøbein administreres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). www.settsjobein.no

UNGT ENTREPRENØRSKAP er en ideell, landsdekkende organisasjon som arbeider for å bygge elevers og studenters kompetanse i innovasjon og entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap tilbyr et tyvetalls entreprenørskapsprogrammer, fra grunnskole til høyere utdanning, og alle programmene er forankret i Kunnskapsløftet (LK-06). Se www.ue.no

STIFTELSEN NOR-FISHING ble etablert i 1992 av det Kgl. Fiskeridepartement og har ansvaret for å avholde de internasjonale messene Nor-Fishing for fiskerinæringen og Aqua Nor for akvakulturnæringen. I tillegg til utstillingen arrangeres det flere seminarer, konferanser og egen studentdag. Begge messene avholdes i Trondheim Spektrum i august og har rundt 20 .000 besøkende hvert år. www.nor-fishing.no www.aqua-nor.no

DET NORSKE MÅLTID startet i 2008 og er landets viktigste matpris. I år har over 200 produsenter fra hele landet meldt på sine produkter i 13 kategorier. Gjennom tre dommerrunder blir produktet smakt, vurdert og evaluert. Vinnerne blir annonsert under finalen 12.01.18, og det å gå til topps gir mange nye muligheter for synlighet og markedstilgang. Målet til Det Norske Måltid er å bidra til næringsutvikling gjennom å øke etterspørselen, skape stolthet og styrke omdømmet for norsk matproduksjon. www.detnorskemaltid.no