«Ringer av vann»- konkurranse for elever i videregående skoler

I 2016 eksporterte Norge sjømat for over 90 milliarder kroner. Dette gjør sjømat til en av våre viktigste eksportartikler. Til tross for dette har elever lite kunnskap om bransjen og yrkesmulighetene den tilbyr. Gjennom konkurransen «Ringer av vann- Sjømat for fremtiden» skal elever få mer kunnskap om sjømatnæringen.

Sett Sjøbein vil høsten 2017 i samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE) gjennomføre en innovasjonskonkurranse, «Ringer av vann- sjømat for fremtiden 2017» for elever i videregående skoler . Gjennom entreprenørskapsfremmende aktiviteter sørges det for at elevene blir kjent med sjømatnæringens brede og varierte kompetansebehov. Innovasjons-konkurransene skal bidra til at elevene får ønske om, og styrket evne til, fremtidig entreprenørskap og gründervirksomhet i sjømatnæringen.

Innovasjonskonkurransene gjennomføres i 10 fylker i løpet av høstsemesteret 2017, med estimert 1000 deltakere.
Fylkene som er med:
• Finnmark
• Troms
• Nordland
• Hordaland
• Rogaland
• Vestfold
• Møre og Romsdal
• Sogn og Fjordane
• Agder
• Hedmark

Sett Sjøbein ordner kunnskapsmateriell til skolene, juryer, mentorer, bedriftspresentasjoner og bedriftsbesøk til fylkeskonkurransene og er selv til stede på alle fylkeskonkurransene. UE er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen i skolene.

UNGT ENTREPRENØRSKAP er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv www.ue.no

SETT SJØBEIN er et nasjonalt samarbeid for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen overfor ungdom. Ulike rekrutterings- og kompetansetiltak gjennomføres i henhold til årlige føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Sett Sjøbein finansieres av NFD og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Sett Sjøbein ble etablert i 2008.