Ringer av vann- Sjømat for fremtiden

Elever fra videregående skoler i hele landet har i høst fått lære mer om sjømatnæringen gjennom prosjektet «Ringer av vann- Sjømat for fremtiden». Oppdraget, som Sett Sjøbein og Ungt Entreprenørskap Norge gjennomfører for Nærings- og fiskeridepartementet, består i å gjennomføre en landsdekkende marin innovasjonskonkurranse for elever under videregående opplæring.

I fylkeskonkurranser (innovasjonscamper) i hele landet har elevene blitt utfordret på ulike oppgaver, blant annet miljøutfordringene i sjømatnæringen, opplevelsesbasert reiseliv med sjømat som en del av opplevelsen, og å utvikle nye produkter og tjenester for sjømatnæringen. Fra hvert fylke er det kåret et vinnerlag som får bli med videre til den nasjonale finalen som skal arrangeres parallelt med Norske Sjømatbedrifters Landsforening sitt arrangement «Sjømatdagene 2017».

Se fiskeriminister Per Sandberg sin videohilsen til elevene her: Video

I samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE) har Sett Sjøbein gjennom dette prosjektet fått en unik mulighet fra Nærings- og fiskeridepartementet til å spre kunnskap om sjømatnæringen til elevene samtidig som de får benytte sine evner og interesse til å tenke nytt og kreativt på vegne av sjømatnæringen. – Dette er kanskje den mest omfattende oppmerksomheten sjømatnæringen noen gang har fått i skoleverket, sier leder i Sett Sjøbein Janita Arhaug.

Dette prosjektet er en spennende oppgave for Sett Sjøbein. Vi har utviklet materiellet som elevene bruker i oppgaveløsningene, og har hatt kontakt med veldig mange ulike aktører i sjømatnæringen for å få dem til å bidra med bedriftspresentasjoner, med veiledning og i juryer. Vi ser jo at mens noen fylker i landet er unike arenaer for å vise frem sjømatnæringens varierte kompetansemiljø fra hav til kunde, så har vi også fylker der det er svært utfordrende å finne noen i det hele tatt som kan stille opp for å treffe elevene.

Flinke og oppfinnsomme ungdommer

Mens noen fylker avholder en felles fylkeskonkurranse, så gjennomføres det i andre fylker flere lokale konkurranser. I Nord-Trøndelag ble det for eksempel gjennomført 3 lokale konkurranser, og laget som skal representere Nord-Trøndelag i den nasjonale finalen blir satt sammen av elever fra de 3 vinnerlagene (fra 3 ulike videregående skoler).

I Finnmark, Troms og Nordland har de i tillegg til konkurranser innad i fylkene også arrangert en Nord-Norge finale. 3. og 4. november deltok elever fra de tre nordligste fylkene på den nordnorske konkurransen der de beste lagene fra hvert fylke skulle kåres.
-Oppdraget elevene skulle løse ble gitt av rederiet Hermes AS som ønsket innspill til sitt prosjekt «Velkommen om bord», der formålet er å vise omverdenen hva som foregår på havet.

Elever fra Alta videregående skole og Vadsø videregående skole gikk av med seieren med «Hermebuss», og er dermed klare for å representere Finnmark fylke på den nasjonale finalen.
Løsningen til vinnerne var å bringe havet og den marine næringa til publikum i form av en buss. Inspirasjon har elevene hentet fra konseptet med sirkusene som reiser dit publikum er. I dag må publikum oppsøke Hermes sitt visningsrom i Tromsø for å få et innblikk i hva som foregår på havet. Med denne løsningen kan Hermes nå et langt større publikum».

I en pressemelding fra Ungt Entreprenørskap Troms sier daglig leder Jan Roger Lerbukt i Hermes AS at elevene har kommet opp med bedre ideer enn mange av PR-byråene de bruker. – Så vi har ingen grunn til å bekymre oss for innovasjon i fremtiden med så mange flinke og oppfinnsomme ungdommer som står klar til å ta over om kort tid, sier Lerbukt.

Daglig leder i Hermes, Jan Roger Lerbukt, sammen med elevene som skal representere Finnmark i den nasjonale finalen.

Daglig leder i Hermes, Jan Roger Lerbukt, sammen med elevene som skal representere Finnmark i den nasjonale finalen.

Nasjonal finale under Sjømatdagane 2017

Under den nasjonale finalen, der de beste lagene fra hvert fylke møtes 16.-18. januar, vil vi gi elevene en ny oppgave. Oppgaven vil bli utformet og spisset inn mot programmet på Sjømatdagene 2017 slik at konferansedeltakerne vil føle eierskap til oppgaven. Under den nasjonale finalen vil elevene tas med på bedriftsbesøk og få presentasjoner som gir dem kunnskapsgrunnlag til å løse oppgaven. Underveis i oppgaveløsningen får elevene veiledning av mentorer. En jury skal vurdere alle løsningsforslagene og bestemme hvilke som er de beste og som skal presenteres for konferansedeltakerne på Sjømatdagene 2017.

Om Sett Sjøbein

Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeid for å sikre rekruttering og kompetanse til sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene. Ulike rekrutterings- og kompetansetiltak gjennomføres i henhold til årlige føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Sett Sjøbein finansieres av NFD og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Sett Sjøbein har to avdelingskontor, i Ålesund og Trondheim, med en ansatt på hvert sted. Sett Sjøbein ble etablert i 2008.

Om Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. UE ble etablert 21. oktober 1997 og har lang erfaring med å inspirere unge fra grunnskole til høyere utdanning til å tenke nytt og til å skape nye verdier.