Bas (sjef på dekk)

En bas er sjefen på dekk. Han må ha oversikt over alt som skjer om bord og sørge for at alt av utstyr er i orden til en hver tid og kunne skifte og reparere det som er galt.

Det er ikke få nautiske mil Per Erling Lynge, bas på tråleren Atlantic Viking, har tilbakelagt på havet. Han har følgt sjøveien til mange av verdens hjørner , på jakt etter fisk – og nye erfaringer. Vi snakker med en engasjert mann, tidvis litt høylytt i følge ham selv, som har ansvar for å ha full kontroll på utstyr og operasjoner på dekk.

Han begynte som sveiser, men loppene i blodet gjorde at han tidlig fant veien om bord i en fiskebåt. Først jobbet han som fisker, før han etter en tid fikk tildelt jobben som nettmann og senere bas.

Som bas må man må kjenne redskapene godt, og jeg har brukt mye tid på å studere utstyr og tegninger, forteller Per Erling. Flere ganger har han dessuten vært på leverandørbesøk og sett utstyret prøvd ut i tank. – Det har vært svært lærerikt å se hvordan trålen fungerer under vann, det har gitt et større perspektiv på fangstoperasjonen.

Under hivning og avskytning av trålen, er basen koordinator på dekk og Per Erling har skipperen på øret under hele operasjonen.  Kommunikasjon er en viktig del av jobben. – Det hender jeg blir høylytt, men ting skjer fort og det er avgjørende å kunne gi klare beskjeder, forklarer han. Når det er behov, hjelper han til nede i fabrikken. – Det er alltid nok arbeid om bord og man må like å arbeide. Per Erling har dessuten ansvaret for en av lærlingene som er med, og fremhever arbeidslyst og initiativ som gode lærlingegenskaper.

Hvordan bli bas?

Det er ingen utdanning som kvalifiserer direkte til å bli bas. De fleste blir først fiskere, før de som har interesse og rette egenskaper eventuelt får tilbud om stillingen. Har man lyst å bli bas, må man vise stor interesse for utstyret. Spør og grav om alt mulig, oppfordrer han og understreker at ingen spørsmål er for dumme. I tillegg er det avgjørende at man viser at man kan ta ansvar!

På eventyr langs sjøveien

Det er veldig fint å jobbe på tråler. Det er godt miljø om bord og vi er 30 dager ute på havet, etterfulgt av 30 fri. Det vil i praksis si at vi har fri halve året, og mye fritid til disposisjon. Det blir et klart skille mellom jobb og fritid. Han bruker ofte friturene til å reise, og etter hvert som Per Erling mimrer tilbake forstår vi at han også har tilbrakt mye av sitt yrkesliv på fjerne farvann. Han har blant annet drevet fiskeri utenfor New Zealand, Sør – Amerika, Sør – Afrika, og Russland, samt på Okhotskhavet og Beringhavet .  I 15 – 16 år bodde han dessuten i Chile, og fikk lære både en annen kultur og språk å kjenne på nært hold.

På spørsmål om han er fornøyd med å ha valgt et liv som bas, konstaterer han raskt at livet på havet er et eventyr han ikke ville vært foruten. Å være bas er en ansvarsfull jobb, som tidvis er krevende, men det innebærer allsidige arbeidsoppgaver og en mulighet til å lære mye og få en dyp innsikt i hvordan utstyr fungerer og fiskeoperasjoner skal og bør foregå.