Trainee i Marine Harvest

I stillingen som trainee i Marine Harvest får Benedicte Simensen bruk for begge utdanningene sine innen kjemi og bioteknologi, og økonomi.

– Jeg har en mastergrad som sivilingeniør i kjemi og bioteknologi på NMBU. Da jeg var ferdig der, kjente jeg at jeg hadde lyst på økonomifag i tillegg. Jeg tok derfor en bachelorgrad i økonomi og administrasjon på NHH, så det ble syv gode år på skolebenken.

Hvordan begynte du å jobbe i sjømatnæringen?

– Eventyret startet ved at jeg fikk en deltidsstilling i salgsavdelingen i Marine Harvest mens jeg studerte på NHH. Jeg var heldig, og fikk kontakt med en representant fra bedriften under karrieredagen på skolen. Jeg begynte å jobbe der i 2016 ved siden av studiene.

– Før det hadde jeg ikke noe forhold til sjømatnæringen, og bransjen var relativt ukjent for meg. Jeg er fra Østlandet, så jeg har ikke vokst opp på merdkanten, og brønnbåt var ikke i mitt vokabular. Jeg fikk derfor en bratt læringskurve da jeg startet, og måtte lære meg hele verdikjeden og produksjonen fra starten. Det var veldig gøy da jeg innså at jeg hadde muligheter for å få bruk for det jeg har lært i de to studiene mine, bioteknologi og økonomi.

– Det er en fryktelig spennende og lovende bransje med mange muligheter. Vi ser bare starten av den teknologiske bølgen bransjen står ovenfor, og det er gøy å være en del av det.

Hvilke arbeidsoppgaver har du?

– Da jeg begynte å jobbe i salgsavdelingen, jobbet jeg med operasjonell planlegging. Arbeidsoppgavene var knyttet til praktisk planlegging av slakt av produkt, oppfølging og dokumentasjon. Jeg jobbet der i ett og et halvt år før jeg startet i stillingen ved NCE Trainee-programmet.

– Jeg jobber nå i Global R&D and Technical Department med forskning og utvikling. Vi setter anbefalinger for selskapet, og utarbeider standard prosedyrer. Vi er innom alle temaene i avdelingen, siden alt er prosjektbasert. Jeg har blant annet jobbet med fiskehelse, lus, utviklingskonsesjoner, miljø og bærekraft. Noen av oppgavene har vært å revidere energitall som skal inn i bærekraftsrapporter, og utvikle kvalitetssystemer. Fremover skal jeg jobbe mest med fiskehelse og sjømatteknologi.

Hva er det beste med jobben din?

– Jeg er heldig ved at de jeg jobber med er veldig flinke og kan veldig mye. Jeg føler at det er så mye å lære fremdeles, og det er gøy.

– Sjømatbransjen er blitt et veldig tverrfaglig felt, gjennom for eksempel digitalisering og marin teknologi. Jeg får derfor bruk for det jeg kan gjennom utdannelsen min. Samtidig har jeg enda mye å lære innen fiskehelse siden jeg ikke direkte er utdannet innen det.

Hva er ditt beste råd til unge som vil inn i sjømatnæringen?

– Jeg tror at jeg var veldig heldig som fikk muligheten i Marine Harvest. Jeg vil anbefale å skaffe seg en deltidsjobb ved siden av studiene, og bli med på arrangementer som marin student-bootcamper.

– Å være trainee gjennom NCE Seafood Innovation Cluster er også veldig bra, og du blir en del av en god gjeng. Jeg ser også at det er flere med utdanning som ikke er direkte knyttet til akvakultur som søker seg til sjømatnæringa, og det virker som det er stort behov for slike utdanninger fremover.

– For min egen del visste jeg lite om mulighetene før jeg fikk jobb, og tror også det er stor geografisk forskjell på hva unge vet om næringa. Mens jeg må forklare til mine venner på Østlandet hva merder i sjøen er, kan du ha dem rett utenfor stuevinduet ditt på Vestlandet.

Hva vil du jobbe med i fremtiden?

– Jeg trives veldig godt i Global R&D and Technical Department, og ser for meg at jeg blir her. Jeg er glad i tverrfagligheten som det bare blir mer av i bransjen, og den teknologiske utviklingen. Vi blir bare bedre og bedre til å produsere sjømat som er en av våre viktigste proteinkilder.