Sales Manager

Else Nalbant jobber med salg av fisk fra Team Airborne i Lerøy Seafood AS til det japanske markedet. Det å tilpasse seg andre kulturer og å omstille seg raskt er viktig i jobben hennes.

Hva er bakgrunnen din?

Noe uvitende om hva jeg skulle studere etter videregående, falt valget på Eksportmarkedsføring på Universitetet i Bodø. Bredden i studiet, med økonomi og administrasjon på den ene siden, og fiskerirelaterte fag på den andre, gjorde at jeg følte dette var et trygt valg. Fiskerinæringen virket den gangen som en riktig vei å gå, og ettertiden har vist at jeg traff blink med dette valget.

Etter et studieløp som blant annet inneholdt utveksling i Alicante i Spania, og Internship i USA endte jeg opp med en Bachelorgrad i eksportmarkedsføring. Alicanteoppholdet ga meg smaken på å være utenlands, og veien videre gikk til et Internship på salgskontoret til Lerøy i USA. I løpet av et tre måneder langt opphold der, fikk jeg sansen for fiskeribransjen. Kontoret jeg var tilknyttet var et rent salgskontor, men jeg lærte samtidig veldig mye om næringen og da spesielt laksenæringen.

Da jeg kom tilbake fra USA, fikk jeg tilbud om en stilling på hovedkontoret hos Lerøy. Det var i utgangspunktet et vikariat på seks måneder, hvor jeg hadde en back office-funksjon som logistikk koordinator for salgskontoret i USA. Deretter jobbet jeg med logistikk for Asia og Midtøsten, i tillegg til USA før jeg i 2011 begynte med salg mot Japan, som er den jobben jeg har nå.

I ettertid har jeg tatt kurs i regi av NHH og Innovasjon Norge, innen markedskompetanse for norsk sjømatnæring. Dette har utviklet kompetansen min i stor grad. På studiet var det kun studenter fra ansatte i fiskerinæringen, så i tillegg til påfyll av kompetanse om hele næringen fikk jeg også bygget nyttige nettverksrelasjoner.

Hvorfor valgte du akkurat dette yrket?

Jeg valgte denne yrkesveien i all hovedsak fordi jeg tenkte at det var en trygg vei å gå. Fiskeribransjen framstod for meg som en fremtidsrettet bransje, hvor det ville være et jevnt behov for arbeidskraft og mange spennende karrieremuligheter.

Det var først når jeg hadde studert i 2 år at jeg fant ut at jeg ville jobbe innen den retningen jeg gjør nå, og i løpet av Internship-oppholdet i USA ble dette ytterligere forsterket av den grunn at jeg fikk et praktisk innblikk på hvordan fiskerinæringen er. Det å ta ett eller flere opphold i utlandet er noe jeg anbefaler på det sterkeste. Man vokser mye på det rent personlig, samtidig som det i seg selv er verdifullt å lære andre kulturer å kjenne. Spesielt i en jobb som min, hvor man jobber opp mot Asia, er dette verdt å merke seg. Jeg lærte fort at man må like både å møte og å tilpasse seg andre kulturer. Japanerne har for eksempel et annet syn på stillinger man kan inneha som jente, så man må rett og slett ha litt bein i nesa.

Hva er de viktigste arbeidsoppgavene dine?

Jeg jobber med salg mot Japan og er en del av fly teamet i Lerøy Seafood AS som leverer fersk laks og ørret til et av verdens mest kresne markeder for sjømat.

Produktet jeg jobber mest med er Lerøys merkevare Aurora laks; en spesiell laks for rått konsum. Aurora er utviklet i samarbeid med våre kunder og produseres bare i Troms. Den er av ypperste kvalitet slik en japaner vil ha den.

Arbeidsdagen min dreier mye seg om logistikk. Siden det er levende fangst det er snakk om, må alt gjøres så effektivt og hensiktsmessig som mulig. Det er mange faktorer som må klaffe for at ting skal gå på skinner, og utfordringer må løses hele veien. Dette gjør arbeidsdagene blir veldig varierende, noe som jeg trives godt med.

I tillegg til alle de daglige utfordringer som må følges opp, er kundeoppfølging er også en essensiell faktor, det er viktig at de alltid er fornøyde og opplever en god service fra oss.

Det blir også tid til å markedsutvikling i form av nye produkter. I løpet av et år blir det også gjerne to, tre reiser til Japan for å besøke kunder, noe som gjør jobben ekstra spennende.

Hvor fikk du selv høre om jobben?

Det var i utgangspunktet studiene og utenlandsoppholdene fikk meg til å fatte interesse for denne typen jobb, men utover dette var jeg jo aller mest heldig. Det at jeg fikk et vikariat, for så å ende opp med fast jobb på samme plass, er ikke noe jeg tar for gitt. Jeg har vært heldig, men samtidig har jeg også jobbet veldig hardt for å vise meg tilliten verdig.

Hva er ditt råd til andre som har lyst på samme jobb som deg?

Her er det mange ting jeg kunne trukket fram, men man må i hvert fall være glad i uforutsigbarhet og kunne håndtere det å ha mange baller i lufta.

Man må også ha en interesse for bransjen og industrien, og innse at man egentlig aldri blir ferdig utlært. Produktspekteret er så stort at det stadig er noe nytt å lære.