Prosjektleder

Som prosjektleder i Lofotprodukt AS jobber jeg 50 % tilknyttet personalforvaltning, med rekruttering av nye ansatte, oppfølging av personalet og andre oppgaver som er tilknyttet dette. De resterende 50 % er jeg prosjektleder, og da jobber jeg med alt fra It- og markedsføringsprosjekter, til mer produksjonsrelaterte prosjekter.

Hva er bakgrunnen din?

Jeg studerte først til Bachelor i fiskeriøkonomi ved Universitetet i Bodø, et studie som nå heter Marin ledelse og økonomi. Jeg skrev bacheloroppgaven min om Lofotprodukt, som jeg også hadde hatt sommerjobb hos tidligere.

Etter dette tok jeg en Mastergrad i økonomi, med fokus på internasjonal handel, også det i Bodø. I løpet av studiet var jeg på utveksling i Beijing i et halvt år. I Masteroppgaven min skrev jeg om hvordan samarbeid mellom tørrfiskprodusenter har vært brukt til å fremme eksport av tørrfisk til Italia.

Etter studiene jobbet jeg først tre år som Management consultant i Accenture med base i Bergen, hvor jeg jobbet primært med rådgivning tilknyttet organisasjonsutvikling. Jeg var så to år i Shanghai og jobbet for den norske prosjektgruppen som planla og gjennomførte deltakelse på Verdensutstillingen i samme by.

Etter dette endte jeg altså opp med å få jobb hos Lofotprodukt, hvor jeg har innehatt ulike stillinger, men nå jobber som prosjektleder.

Hvorfor valgte du akkurat dette yrket?

Jeg kan ikke si annet enn at veien har blitt til mens jeg har gått. Det har nok vært en blanding av å få en interesse for fisk og sjømat inn med ”morsmelka” gjennom en oppvekst så å si på kaikanten, og at det er en interesse som har vokst på meg gjennom studier, møter med næringen og ikke minst min kjærlighet til Lofoten og havet.

Da jeg var yngre skar jeg torsketunger og stablet tørrfisk som hobby og ekstrajobb, som så mange andre på min alder gjorde på den tiden. Familien min eide på den tiden et fiskemottak, så det var ganske naturlig for meg å prøve meg i bransjen.

Når jeg så skulle finne en studievei falt valget til slutt på kombinasjonen av økonomi og fiskeri. Jeg tenkte det ville være nyttig å ha økonomiutdanning i bagasjen uansett hva jeg måtte finne på i fremtiden. Samtidig gjorde spesialiseringen tilknyttet fiskeri at utdanningen føltes mer målrettet og ikke minst kjent for meg.

Etter endt utdanning var jeg noen år borte fra fiskeribransjen. Dette var lærerike og spennende år. Men nå som jeg er tilbake i fiskeribransjen kjenner at det er veldig riktig. Dette er en næring i vekst, med store ambisjoner og utviklingspotensial. Det er gøy å få være med på å utvikle det som både er en av de mest tradisjonelle, men også er en av våre mest fremtidsrettede næringer.

Siden jeg allerede hadde jobbet for Lofotprodukt flere somre, kjente jeg jo til dem fra før. Jeg hadde inntrykk av at dette var en bedrift som turte å satse, at de som arbeidet her var innovative og turte tenkte nytt, og jeg så for meg at det ville være motiverende å være en del av et sånt miljø.

Det beste, som jeg ser i ettertid, er at det var enda bedre å komme hjem til Lofoten enn jeg kanskje turte håpe på. Det er godt å leve og bo her. Jeg har også erfart at utfordringene jeg har fått rent karrieremessig overgår forventningene mine. Det er herlig å kunne reise hjem til Lofoten og oppleve at man får en jobb man trives med og synes er spennende.

Hva er de viktigste arbeidsoppgavene dine?

I stillingen jeg har i dag er 50 % tilknyttet personalforvaltning, som rekruttering av nye ansatte, oppfølging av personalet og andre oppgaver som er tilknyttet dette. De resterende 50 % er jeg prosjektleder, og da jobber jeg med alt fra It- og markedsføringsprosjekter, til mer produksjonsrelaterte prosjekter.

Når man jobber med personalsaker kommer man tidvis i situasjoner som kan være vanskelige. Det være seg oppsigelser, sykdom eller lignende. Men selv om det kan være tøffe tak i blant, føler jeg at jeg har en viktig jobb som betyr noe, for bedriften og for den enkelte ansatte. Det er givende.

Stillingen min er plassert i administrasjonen, hvor det er et forholdsvis ungt miljø, og avdelingen har også vokst de siste årene. Vi er i dag 15-20 stykker som har høyere utdanning, med et stort spenn i fagkunnskap og kompetanse, fra økonomi og markedsføring til matvitenskap, biologi og ingeniørfag. Jeg synes det er veldig givende å jobbe sammen med så mange dyktige og målbevisste mennesker både her og i organisasjonen for øvrig.

Hvor fikk du selv høre om jobben?

Jeg fikk tilfeldigvis høre at det var en ledig stilling når jeg var innom for å se på den nye fabrikken bedriften hadde bygd, en gang jeg var hjemme på ferie.

Første året mitt som student i Bodø solgte jeg annonser til studentavisen Fiskeriavisen. Jeg husker at jeg ringte rundt til bedriftsledere i næringen for å selge til dem. Gjennom det kom jeg i prat med daglig leder i Lofotprodukt. Senere endte jeg opp med å skrive bacheloroppgave om dem, og ble på den måten godt kjent med bedriften.

Jeg skal innrømme at jeg i løpet av årene ute også sendte et par eposter, for å holde relasjonen varm, og dette viste seg nok å være nyttig.

Hva er ditt råd til andre som har lyst på samme jobb som deg?

Når man er videregående-elev og skal søke på studier, er mitt beste råd å fokusere på hva man liker å holde på med og synes virker spennende. Samtidig kan det jo også være lurt å se på hva det kan være et behov for i markedet.

For min del endte jeg altså opp med økonomi og fiskeri, og jeg tror det viktigste er å ikke være redd for å prøve. Du kan på en måte ikke studere noe feil, for du lærer uansett noe nyttig på veien.