Produktsjef

Kathrine Løkling Lunde har en mastergrad i ernæring fra Universitetet i Bergen og jobber som produktsjef for Skretting i Stavanger.

For meg er dette et sikkert og utfordrende yrkesvalg, sier hun.

Kathrine begynte hos fôrprodusenten Skretting i Stavanger som trainee. Det er en opplæringsstilling der hun gjennom et toårig program får innblikk i alle avdelinger i bedriften og får jobbe med ulike oppgaver.

Dette er en unik mulighet til å finne ut hva du trives med, samtidig som bedriften får en mulighet til å forme deg litt i forhold til sine behov, sier Kathrine.

Etter to år som trainee, fikk hun stillingen som produktsjef med fokus på marine arter. Det betyr å arbeide med fôr til fortrinnsvis torsk og kveite.

En har ikke kommet så langt med torsk i oppdrett som for eksempel laks. Det betyr at det er mange uløste problemstillinger som igjen gir spennende forskning og utvikling. Det å få være med nesten i startgropa av et eventyr og til og med ha det som eget ansvarsområde, er midt i blinken. Jeg arbeider nå med lanseringen av et nytt torskefôr der fleksibilitet i råvarebruk, ernæring og pris er viktige komponenter, forklarer hun.

Gjennom jobben har hun fått innsikt i hele prosessen. Hva slags råvarer er tilgjengelig, hvor langt er forskningen kommet. Hva slags vitaminer og andre komponenter må tilsettes for at fisken skal ha det best mulig. Hvordan skal en få til en best mulig logistikk, kontakt med kunden og et sluttprodukt med en best mulig pris.

Jeg har vært ei uke i fôrfabrikken, jeg har vært med fôrbåten og levert fôr til kunder ute på anlegg og jeg har ansvar for egne forsøk, forteller hun.

Hvordan er en typisk arbeidsdag?

Det er nesten ingen typiske arbeidsdager i den forstand at ingen er lik. Kanskje har kunden et behov jeg må løse. Kanskje har forskningsavdelinga gjort framskritt som jeg må implementere. Samtidig har jeg egne forsøk jeg må følge, prøver som må tas og data som må registreres. Kort sagt det er aldri kjedelig og en må være fleksibel hele vegen. Det passer meg godt, sier hun.

Hvorfor havbruk?

Skal du ikke bli sykepleier? sa min far på spøk. Jeg visste faktisk lite om oppdrett i utgangspunktet, men jeg hadde alltid vært interessert i biologi. I utgangspunktet var planen å bli marinbiolog, men så gjorde tilfeldighetene at det ble ernæring. Jeg har hele tiden vært glad i å fiske og å dykke, så sånn sett lå det meg nært, sier hun.

Internasjonalt konsern

Skretting er et verdens ledende fiskefôrprodusent og et heleid datterselskap av nederlandske Nutreco, et internasjonalt fôrkonsern. Totalt har Nutreco mer enn 100 fabrikker og 9000 ansatte. Skrettingdelen har 1300 ansatte og fabrikker i 12 land. Skretting produserer fôr til mer enn 50 arter og har leveranser til over 40 land.

Det er klart at det er en fantastisk mulighet å få være en del av dette, sier Kathrine Løkling Lunde.