Mannskapssjef

Som mannskapssjef i Havfisk ASA, Norges største trålrederi med 10 trålere, er Anne Karin Ferstad ansvarlig for å sette sammen gode team av mannskap. Selskapet fisker i hovesdak torsk, hyse og sei. All fisk blir sløyd og kappet ombord og selskapet kan tilby fersk og frossen fisk hele året.

Hva er bakgrunnen din?

Jeg har bakgrunn fra Høgskolen i Molde og i Ålesund der jeg studerte økonomi & administrasjon.

Siden 2003 har jeg arbeidet i rederiet, de siste 5- 6 år som mannskapssjef.

Hvorfor valgte du akkurat dette yrket?

Fiskeri er en spennende og givende bransje. Jobben er stort sett i tråd med mine forventninger. Jeg var forberedt på at dette ikke var en 8-16 jobb. Fartøyene våre er i drift hele årer og skal bemannes til enhver tid.

Hva er de viktigste arbeidsoppgavene dine?

De viktigste arbeidsoppgavene i tillegg til personalsaker er å sette sammen gode team på våre fartøy. Det er dyktige fagfolk i samspill som utvikler og arbeider etter våre felles verdier i selskapet som trygghet, stolthet, bærekraft og lønnsomhet. Det er avgjørende å ansette den rette person med den rette kompetansen.

Jobben er variert og til tider hektisk. Det er i stor grad en operativ jobb der ingen dager er like. Utfordringen kan være å skaffe vikarer på kort varsel. Spesielt nøkkelpersonell kan være utfordrende å få på plass. Da er det avgjørende å ha opparbeidet en mannskapsbase som det kan «plukkes» fra.  Vi har til tider et  hektisk, trivelig og godt arbeidsmiljø med gode kolleger både på land og til sjøs.

Hvor fikk du høre om jobben, og har du noen gode råd til andre som har lyst på samme jobb som deg?

Jeg var ansatt i rederiet i annen avdeling da jeg søkte på stillingen som mannskapssjef. Om du er interessert i tilsvarende stilling kan det være gunstig å ha en form for HR-utdannelse, Økonomi/administrasjon, Maritim utdannelse og gjerne kurs i ledelse. Tilleggspraksis fra trålfiske kan også være en fordel.