Lærlingekoordinator

Yrkesportrett: Bjørn Willy Hansen har studert eksport av fisk ved høyskolen i Bodø. Både før og etter studiene har han hatt en dragning mot havet og har flere års fartstid fra fiskefartøy. Nå jobber Bjørn Willy som lærlingekoordinator i Opplæringskontoret for Nordre Nordland (OKNN), og har et brennende engasjement for å følge opp ungdom som vil ta yrkesfag i marin næring.

Hva er bakgrunnen din ?

Jeg var ikke klar for mer skole og startet på sjøen som 16 åring. Å gå rett inn i fiskeriene var naturlig for meg, og ble min hylle i livet. Etter militærtjeneste var jeg tungtransportsjåfør i mange år med jobb på sjøen mellom turnuser. Men som 37-åring fikk jeg interesse for skole, og da brukte jeg ett år på å ta alle de videregående fagene jeg trengte for å komme inn på høyskolen. Så studerte jeg Eksport av fisk på Høyskolen i Bodø og tok en Bachelor i studiet. Tilfeldighetene dro meg likevel tilbake til havet, så 4 år som daglig leder på notbøteri, før fiskebåten atter en gang ble min arbeidsplass.

I 2012 ble det endring, da tok jeg landfast og startet i OKNN som lærlingkoordinator for å øke rekruttering til fiskeriskolene og lærlinger til fartøyene. Der er jeg ansatt i dag og har en utfordrende og spennende jobb. Jeg har selv fagbrev i Fiske og Fangst.

Hvorfor valgte du akkurat dette yrket?

Å få jobbe med ungdom og samspillet mellom næringsliv og skole er spennende. En får bruke alle relasjonsbyggende egenskaper en har og ingen dager er like. Etter selv å ha jobbet på havet er det givende å være med på å legge til rette for morgendagens helter slik at de kan få føle spenningen, været, slitet, samholdet i kollegiet og mulighetene som ligger i det å jobbe på sjøen. Å få være en av faktorene som leder gutter og jenter frem til fagbrev i en spennende næring er utrolig givende.

Hva er de viktigste arbeidsoppgavene dine?

Det er oppfølging av lærlingene, fagprøver, bedriftsrelasjoner, samt tilrettelegging for å få nye lærlinger på rett plass som fyller dagene. De fleste av våre store medlemsbedrifter ansetter alle sine lærlinger gjennom OKNN, og det er artig å legge til rette for lærlinger fra ulike fagretninger. Jeg jobber veldig proaktivt slik at alle videregående skoler besøkes før mars måned og etter det legges det til rette for lærlingeplasser. Det er mitt mål at alle elever som søker maritim lærlingeplass skal få den tildelt i god tid før skoleslutt. Det har vist seg å være en motivasjonsfaktor for gode karakterer og gjennomføring av skole.

Jeg var selv av de «veldig» skoleleie og har et utrolig engasjement for de som søker havet etter 10 årig skole, de som bare vil jobbe, og avhoppere fra fra VGI, de som vi i samarbeid med opplæringsfartøy leder frem til kompetansebevis. De er en kjempe ressurs, og etter opplæring er de aldri arbeidsledig.

Hvor fikk du høre om jobben?

Jeg ble anbefalt å søke på jobben. Etter en kort søknad og et intervju ble jeg tilbudt jobben samme dag. Jeg har en super jobb som aldri slutter å overraske.

Hva er ditt råd til andre som har lyst på samme jobb som deg?

Kort sagt: Ta sjansen og hopp inn en verden med personlig utvikling. Yrkesfag har ingen direkte fasit men gode relasjonsbyggende egenskaper er en stor fordel. En må like hektiske arbeidsdager og at det «koker» litt.
Ved å jobbe som lærlingekoordinator, må du være engasjert, ta ansvar, og brenne for utdanning. Du får lære masse om ungdom og yrkesfag. Å jobbe med bedriftsrelasjoner gir nye muligheter og det er givende å være en del av det produktive laget. Og den personlige utvikling av relasjonskompetanse er stor.

Hvordan trives du med å jobbe i tilknytning til sjømatnæringen?

Det er en fantastisk artig og spennende næring, med gode relasjoner og positivitet i alle ledd. En får møte masse dedikerte mennesker som brenner for jobb og utvikling.

Jeg har erfart viktigheten av tilrettelegging og oppfølging av lærlingene på veien mot fagbrevet. I dagens samfunn er det viktig, – kanskje viktigere enn noen gang, å få opp og frem de yrkesfagutdannede. Framsnakking av yrkesfagene er viktig!

Vil du vite mer om Bjørn Willys arbeidsplass? Se oknn.no