Produksjonssjef

Ståle Ramstad er utdannet næringsmiddelteknolog fra høgskolen i Sør-Trøndelag og jobbber som Produksjonssjef hos Nils Williksen AS, en leverandør av kvalitetslaks med lange tradisjoner i å betjene kunder i det internasjonale markedet

Hva er din bakgrunn?

-Etter å ha jobbet i fiskeindustrien en stund, ønsket jeg å bli kvalitetsleder. Jeg kjente til en kvalitetsleder som var utdannet næringsmiddelteknolog, det som i dag heter matteknolog. Med studiekompetansen inne begynte jeg på næringsmiddelteknologi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Der lærte jeg hvordan alt fra grønnsaker til fisk skulle behandles for å bli trygg og god mat. Viktige emner var hygiene, bearbeiding av matvarer, produktutvikling, ulike analyser og rutiner for dokumentasjon og rapportering.

Jeg kunne ha tenkt meg å ha lært mer om fisk og fiskehelse på studiet, men det har jeg fått mer kjennskap til etter at jeg begynte å jobbe i fiskeindustrien, sier Ståle. – Noe av det beste med studiet var at vi lærte rutiner på dokumentasjon og rapportering om hva vi gjorde med matvarene, for det hadde jeg ikke klart å lære utenfor Høgskolen.

Ståle synes matteknologistudiet hadde et lite og veldig trivelig miljø. Det var også en bra ordning med praksis i et helt semester i løpet av andreåret på studiet. I tillegg var det lett for studentene å få seg jobb etterpå. Mange begynte i Mattilsynet eller med egenkontroll i matindustribedrifter. Selv måtte han jobbe målrettet for å få akkurat den stillingen han ville ha. – Det var jo kvalitetsleder jeg ønsket å bli da jeg var ferdig med studiet. Da sendte jeg sendte en åpen jobbsøknad til en liten fiskeindustribedrift som drev med slakting og filetering av oppdrettet laks. På den tiden hadde de ikke noen kvalitetsleder i produksjonen. De syntes de var så små at de ikke trengte det, sier Ståle. Derfor jobba jeg som produksjonsmedarbeider i fire måneder før jeg ble kalt inn på kontoret til sjefen en fredag, der han sa: ”Du begynner i jobb som kvalitetsleder på mandag!”. Da ble jeg skikkelig glad, -det har ikke vært en kjedelig dag siden, og nå har jeg altså fått ny tillit som Produksjonssjef!

Stortrives som Produksjonssjef

-Hovedoppgavene mine som produksjonssjef er varierte og innbefatter alt fra  å planlegge produksjon ut fra tall fra oppdrettere, sikre at salgsavdelingen har oppdaterte prognoser på fisken som skal slaktes, sikre at vi har personell til å utføre slakting og evt. kursing/opplæring av disse (her får jeg også god hjelp fra personalleder), og sørge for at produksjonen utføres i henhold til krav fra myndigheter og kunder.

Vår misjon i Nils Williksen AS er å være førstevalget for utvalgte kunder. Vi jobber stadig med å forbedre våre prestasjoner i alle ledd i produksjon og håndtering før produktene når kunden og tilbyr full sporbarhet og strengere fiskevelferds prosedyrer.

Fordelen med å jobbe i en liten bedrift, er at jeg får prøve meg på et større mangfold av arbeidsoppgaver enn det jeg ville ha fått muligheten til i en stor bedrift. Jeg får møte kunder fra Frankrike, Sør-Korea og Dubai. Hvis skal vi utvide produksjonskapasiteten med nye maskinlinjer, da får jeg være med på planlegging sammen med entreprenører og tilsynsmyndigheter. De har ulike meninger og krav i forhold til teknisk utforming, sikkerhet og kvalitet.

Hvordan er arbeidsmiljøet hos dere?

-Arbeidsmiljøet på Nils Williksen kan jeg ikke annet enn skryte av. Det er vanskelig å peke ut eksakt hva som gjør miljøet så bra, men et par punkter jeg tror medvirker positivt er en egen personalforening som ordner med både større og mindre arrangementer og turer. Det sosiale er viktig, og i 2015 ble for eksempel alle ansatte påspandert felles tur til Krakow. Vi har en god kantineordning og ikke minst gode kollegaer som bidrar mye til et godt arbeidsmiljø. Dette «selvskrytet» kan vi tallfeste med lavt sykefravær og svært liten utskifting av personell blant faste ansatte!

Har du noen gode råd til andre som har lyst på samme jobb som deg?

-Kvaliteten på fiskeprodukter av oppdrettslaks henger nøye sammen med livet fisken har levd før den kom inn på slakteriet. Avl, fôring, håndtering, vaksinering og eventuelle sykdommer er av betydning for kvaliteten på fileten. Derfor er det nyttig å kjenne til alt laksen har vært igjennom på oppdrettsanlegget, fra rogn til slakteklar fisk.

Hvis det er noen fagområder jeg kunne tenke meg å lære mer om, så er det fiskehelse, kvalitet og biologi. Det er både av egeninteresse og fordi det er nyttig i jobben at de temaene er interessante.

Ståle er også klar på én ting: Hvis du vet du har lyst på en jobb, så må du jobbe målrettet for å få den!