Forsker ved HI

Lisa Kolden Midtbø forsker på hvordan fet og mager fisk påvirker gravide og barn når det gjelder næringsstoffer og miljøgifter.

– Av studier har jeg en bachelor i sykepleie, og har tidligere jobbet som sykepleier. Jeg tok deretter en mastergrad i human ernæring i samarbeid med NIFES (nå Havforskningsinstituttet). For å komme inn der måtte jeg først ta et år med kjemifag på universitetet.

Hvordan begynte du å jobbe innen sjømatnæringa?

– Det var egentlig litt tilfeldig. Jeg var på utkikk etter et tema for masteroppgaven min innen ernæring, og likte godt miljøet på NIFES. Sjømat er et område det ikke har vært forsket nok på, og det trengs mer, særlig innen havbruk. Jeg har også vokst opp i fjøra ved Molde, og har alltid vært glad i sjømat og havet.

Jeg kunne ikke så mye om forskning før jeg begynte på masteren, men etter å ha skrevet oppgaven min fikk jeg lyst til å fortsette. Et år med forskning er litt kort. Jeg utførte dyrestudier hvor jeg så på effekten av sjømat på mus. Du begynner å forstå hvordan ting henger sammen, og jeg ble «bitt av basillen».

Hva forsket du på i doktorgraden din?

– Jeg forsket på bærekraftig fiskefôr, og undersøkte hvordan fedme i mus ble påvirket av å spise laks med ulike oljer i fôret. Vi så på fiskeolje og vegetabilske oljer som soya, raps og oliven. Oljene har ulike fettsyrer, som Omega 6 og Omega 3. Jeg undersøkte blant annet hvor mye fett musene fikk i levra. Et av funnene var at mus som spiste laks med soyaolje i fôret sitt, fikk mer fett i levra og dårligere insulinsensitivitet enn de andre.

Konklusjonen min i avhandlingen var at det er viktig med valg av olje i fiskefôr, og at hvis oppdretterne bruker fôr med rapsolje blir laksen sunnere. Dette er positivt for oss og næringa, siden det er oljen som er vanligst å bruke.

Hva forsker du på nå?

– Nå forsker jeg innen et litt annet felt, innen humane studier ved avdelingen Matsikkerhet og ernæring. Jeg undersøker hvordan fet og mager fisk påvirker utsatte grupper som gravide og barn når det gjelder næringsstoffer og miljøgifter. Noen av resultatene når det gjelder gravide blir ferdig i september år, og det blir spennende å se.

Vi gir kvinnene torsk under graviditeten, og ser om inntaket av jod kan påvirke barnets utvikling ved 11 måneder. Dette er omfattende studier hvor vi skaffet deltakere gjennom Kvinneklinikken og sosiale medier. Det har vært en lang rekrutteringsprosess, men vi nådde målet vårt. En utfordring med jobben kan være at alt ikke går akkurat som du planlegger.

Hvilke arbeidsoppgaver har du som forsker?

– Noen av arbeidsoppgavene mine er å samle inn prøver og data, og finne deltakere til prosjektene. Akkurat nå tar jeg og en kollega hår, blod- og urinprøver av gravide og små barn. Å behandle slike data er også en stor oppgave, og du må være nøyaktig. Som forsker blir du målt i publikasjoner. Vi skriver derfor manus til artikler, og holder foredrag på konferanser i innland og utland. Når du forsker er det også viktig å formidle resultatene dine på et enkelt språk til «mannen i gata», ikke bare vitenskapelige tidsskrifter. Da kommer det befolkningen til nytte.

En annen oppgave er å søke om midler til prosjekter du vil gjennomføre, ellers får du ikke forsket. Du må også søke til etisk komite for å få godkjent forskningsmetodene dine, særlig ved humane studier. Hvis du skal jobbe med utsatte grupper, som barn, er det ekstra strengt.

Hva er det beste med jobben din?

– Ingen dag er lik, arbeidet er variert, og blir aldri kjedelig. Som forsker får du lønn for å være en nerd! Samtidig er det enkelt å kombinere yrket med familielivet siden det er veldig fleksibelt. Du kan samtidig bygge din egen karriere ved at navnet ditt står på et produkt, som er vitenskapelige artikler. Du får også reise endel, jeg har blant annet vært i Vancouver og Istanbul på konferanser.

Hva er ditt råd til andre som har lyst til å bli forsker?

– Du må bare tørre å ta sjansen, og være åpen for nye ting. Det kan virke litt uoppnåelig å ta en doktorgrad, men jeg er glad jeg gjorde det! For meg var det en drøm som gikk i oppfyllelse å klare det.