Fagsjef

Med fartstid som fisker kjenner han fiskernes hverdag. Som fiskerikandidat med spesialisering i fiskeriteknologi, vet han hvordan forskerne tenker. Opptatt av helse, miljø og sikkerhet er han også, Joakim Martinsen, fagsjef i Norges fiskarlag.

Han har jobbet mange år som fisker og styrmann på ringnotfartøyet «Selvåg Senior», Han har gått styrmannsskolen og skipperskolen, han har avtjent førstegangstjenesten om bord i et kystvaktfartøy. I tillegg er han vokst opp i fjæresteinene i Gratangen i Troms med en far som var fisker, så det måtte bli et yrkesvalg i den retningen for Joakim Martinsen.

Jeg tror det er helt naturlig for kystfolket å søke mot havet. Det er der mulighetene og spenningen ligger. Man får tidlig høre spennende historier fra livet på havet, så en får det inn i ryggmargen, kan du si, reflekterer Joakim.

Joakim valgte videre utdanning framfor fiske. Han ble fiskerikandidat med fordypning innen fiskeriteknologi og økonomi (Master i fiskerifag fra Norges Fiskerihøgskole/Universitetet i Tromsø). Mens han studerte i Tromsø, jobbet han også i Maritim avdeling i Tromsø havn.

-En fiskeriteknolog har kunnskap om fartøy og redskap og koblingen mellom dem. Han kjenner til hverdagen og drifta om bord og vet hvordan ting fungerer.

Sånn sett er det veldig godt å ha vært på sjøen selv. Det gir en helt annen forståelse for utfordringene som fiskerne og fiskeflåten står overfor, ler Joakim.

Lenge har det vært sånn at fiskerne er praktikerne og folket på kontor har en mer teoretisk tilnærming.

Jeg har nok en mer praktisk bakgrunn enn mange andre med mastergrad fra fiskerihøgskolen og i alle fall i denne jobben er det gull verdt, forteller Joakim.

Hvorfor sluttet du som styrmann?

Det er mange som har stilt meg det spørsmålet og det har jeg gjort selv også. Jeg hadde et fint liv med god inntekt og stort ansvar. Jeg jobbet for et veldig solid rederi, vil jeg si, og hadde det helt utmerket. Jeg er oppvokst i fiske og fangst og opplevde tydelig at tidene endret seg. Muligheten for å skaffe seg egen båt er svært begrenset fordi det krever mye kapital. Da ble valget enten å fortsette å reise som ansatt eller å ta mer utdanning. Jeg valgte å ta mer utdanning, sier han.

Hvorfor valgte du å jobbe for Norges Fiskarlag?

Som fisker og styrmann i fiskeflåten var jeg kjent med rollen til Norges Fiskarlag. Organisasjonen jobber innenfor mange interessante og viktige fagområder. Dette er nok den viktigste årsaken til at jeg jobber i Fiskarlaget. -Jeg liker godt å jobbe med omstilling av organisasjonen, slik at vi tilpasser oss utviklingen i næringen. Det er også meningsfullt å jobbe med tiltak som er med på å gjøre fiskeryrket tryggere. Det er viktig for mange.

Hvordan er det egentlig å jobbe i en interesseorganisasjon for fiskere?

Fiskerne er kundene av den jobben jeg gjør, derfor bruker jeg mye tid på å holde meg oppdatert på de utfordringer og muligheter som de har. Det er en fordel å ha vært på fiske selv. Det handler blant annet om måten å snakke på. Fiskerinæringa er ei næring for korte beskjeder. En e-post er sjelden lenger enn ett avsnitt. De er vant til å gi korte og konsise beskjeder. Forskningsmiljøene derimot uttrykker seg på en ganske annen måte, så her er det kulturforskjeller som må håndteres, sier Joakim.

Miljøet ved arbeidsplassen er bra, og de ansatte engasjerte og interesserte i næringen de jobber for. Vi er ikke så mange ansatte og må derfor innom mange forskjellige arbeidsområder. Fiskarlaget er preget av en ganske hektisk arbeidshverdag. I perioder er det en del reising, mens det i perioder er mindre reising. Vi har en fleksitidsordning som skaper fleksibilitet for å levere/hente ungene i barnehagen og andre gjøremål.

Hvor fikk du høre om jobben, og har du noen gode råd til andre som har lyst på samme jobb som deg?

 Jeg jobbet som prosjektleder innen fartøy- og redskapsteknologi for Forskingsfondet FHF og Norges Fiskarlag. Jeg var ble derfor godt kjent med arbeidsfeltet til Norges Fiskarlag, og fikk etter hvert stilling som seniorrådgiver med prosjektlederansvar for Russlandssamarbeidet og fagområdet sjøsikkerhet. Og nå er jeg altså Fagsjef i samme organisasjon.

Det å jobbe i interesseorganisasjoner innebærer stor variasjon, og at en jobber tett på beslutningsprosesser. Hvis du har interesse for dette og liker å analysere, formulere og formidle et budskap, kan jeg absolutt anbefale en jobb innenfor organisasjonslivet.

Med din bakgrunn både som styrmann og som fiskeriteknolog – hva vil du si til dagens ungdom som står foran et yrkes og utdanningsvalg?

Fiskerinæringa er ei næring som vil stå sterkt i framtida. Kysten og fiskeriressursene er noen av de sterkeste fortrinnene Norge har. Derfor er det mange muligheter til å finne seg spennende jobber i denne næringa framover og det innen en rekke ulike sjangere.

Du savner ikke havet når du sitter og ser utover Trondheimsfjorden?

Å jo! Havet savner jeg, miljøet og spenninga. Soloppgangen og følelsen av «å steame» på leia med full fangst om bord. For korte perioder kunne jeg godt tenke meg ut på sjøen igjen. Naturopplevelsene og spenningen en har som fisker er gull verdt. Men jobben min i Norges Fiskarlag villle jeg heller ikke vært foruten, her får jeg brukt kompetansen min på mange måter og jeg jobber tett mot både fiskere og myndigheter i et spennende samspill.