Driftsbiolog

Yrkesportrett: Julia Fossberg har alltid vært interessert i havet og det var naturlig å velge studier i den retningen. Med en bachelor i biologi, en master i akvakultur og praktisk erfaring fra oppdrettsanlegg, jobber hun nå som driftsbiolog hos Lerøy Midt.

Hva er bakgrunnen din?
En oppvekst i Bergen langs fjorden med krabbefanging og pilling på brennmaneter i fjæra, var alt som trengtes for å få meg fascinert av havet og livet der. Biologi har alltid vært favorittfaget mitt på skolen, med mange dyktige og engasjerte lærere, så det var ingen tvil om hva jeg skulle studere videre.
Jeg er så heldig å ha en far som jobber i tilknytning til næringen, først som fiskeriutsending i Kina for Norges Sjømatråd fra 2002 til 2006, og senere i forskjellige firma knyttet til næringen. Han har vært veldig flink til å vekke interessen min for næringen og alle mulighetene som finnes.
Etter bachelor i biologi fra NTNU fortsatte jeg derfor med en master i akvakultur (Marin Kystkompetanse) i Trondheim. Jeg skrev hovedoppgave om integrert havbruk (IMTA), der vi dyrket tare i nærheten av oppdrettsanlegg for forske på hvordan taren klarer å nyttiggjøre seg av næringsstoffene fra fiskens avfall.

 

Hvorfor valgte du akkurat dette yrket?
Med biologisk utdannelse og fag i alt fra marin yngelproduksjon og levendefôr til oseanografi og bestandsforvaltning, var det mange muligheter for jobb innen havbruksnæringen da jeg var ferdig. Jeg søkte på mye forskjellig, blant annet som labtekniker hos fôrfirma, som biologisk controller og prosjektansvarlig, og som driftsbiolog.
Grunnen til at jeg valgte biolog som yrke er at det virket utrolig spennende å få ta del i en næring i utvikling, og som driver med bærekraftig produksjon av mat. Det er mulig for meg å jobbe daglig med faget mitt, og å gjøre den beste jobben som mulig for å få den biologiske produksjonen til å fungere optimalt.

 

Hva er de viktigste arbeidsoppgavene dine?
Jeg har ansvar for fiskehelse og vannkvalitet på Belsvik, som er et av verdens største settefiskanlegg. Vi produserer 14 millioner laksesmolt i året, og leverer fisken til Lerøy Midt sine sjøanlegg langs kysten i Midt-Norge. Det er mye prøvetaking, oppfølging av fiskegrupper og rapportering. Annet enn de daglige rutinene på anlegget, får jeg også være del i mange små og store forskningsprosjekter i Lerøy. Det er også viktig med samarbeid på tvers av anleggene og regionene, og å holde seg oppdatert på den nyeste forskningen. Min aller viktigste oppgave er å forsikre at fisken har best mulig velferd på anlegget, og hele tiden prøve å forbedre produksjonen. 

 

Hvor fikk du høre om jobben?
Jeg lette aktivt etter jobbutlysninger på oppdrettssider som ilaks.no, intrafish.no og yngel.no, og en dag dukket annonsen om driftsbiologstilling på Belsvik opp. Jeg hadde hørt mye om anlegget gjennom studiene, så at det var en ledig stilling akkurat da jeg var ferdig å studere var et lykketreff!

 

Hva er ditt råd til andre som har lyst på samme jobb som deg?
Under studieårene brukte jeg sommerferiene på å få erfaring innen akvakultur, og jobbet to somrer som røkter på matfiskanlegg i Finnmark og to år som røkter på et resirkuleringsanlegg på Tustna. Med relevant utdannelse og slik erfaring, er du en ypperlig kandidat for arbeidsgiverne.

 

Hvordan trives du med å jobbe i tilknytning til sjømatnæringen?
Jeg trives utrolig godt i sjømatnæringen, og kunne ikke vært mer fornøyd med jobben min! Det er en utfordrende jobb med mye ansvar, og det er hele tiden mye som skjer. Det å jobbe med levende organismer er spennende, og en lærer noe nytt hver dag.