Controller

Yrkesportrett: Jørgen Aakre er siviløkonom og jobber som Controller i Nova Sea. Økonomiske analyser og rapporter er svært viktig for driften i en havbruksbedrift.

Jørgen vokste opp på tettstedet Nesna som ligger på helgelandskysten. Etter VGS startet han på siviløkonomstudiet ved Handelshøgskolen i Bodø og ble uteksaminert våren 2015.

-I masteroppgaven undersøkte vi blant annet Nova Sea og noen av deres leverandører, forteller Jørgen. Da jeg fikk komme nærmere innpå disse, ble fascinasjonen for næringen, Nova Sea og Lovund-samfunnet stor. Etter endte studier var jeg så heldig å få jobb hos Nova Sea og har nå vært der i to og et halvt år.

Hvorfor valgte du akkurat dette yrket?

Som controller har man varierte arbeidsoppgaver der bredden i økonomiutdanningen kommer til bruk. Controllerrollen er omfattende og kan bestå av oppgaver som utarbeidelse av økonomiske rapporter, budsjettering, kostnadsanalyser, prosjektoppfølging og vurderinger av potensielle fremtidige investeringer. Man jobber tett opp mot linjeledelsen og bidrar med informasjon som skal føre til de rette beslutningene.

Hva er de viktigste arbeidsoppgavene dine?

Det viktigste jeg gjør er å utarbeide informasjon til styret og ledelse om hvordan det står til med økonomien i bedriften. Mitt ansvarsområde er selve oppdrettsbiten, fra smolt settes ut i havet til laksen er klar for slakt. Denne fasen av produksjonen tar tid og krever mange operasjoner som binder opp mye kapital. Derfor er det svært viktig å ha kontroll på pengebruken og følge kostnadsutviklingen tett. Jeg bruker omtrent første halvdel av hver måned på å utarbeide rapporter og følge opp de økonomiske prestasjonene for måneden som gikk. Siste halvdel av måneden brukes til å gjøre dypere analyser, bistå i prosjekter og jobbe med utvikling av økonomifunksjonen. Om høsten brukes mye tid til å planlegge fremtiden gjennom budsjettarbeid. I tillegg bistås linje-ledelse med informasjon om økonomiske aspekter ved problemstillinger i produksjonsplanleggingen.

Hvor fikk du høre om jobben?

Svigerbroren min, som er daglig leder ved nabobedriften til Nova Sea (Lovundlaks AS), tipset meg om stillingen.

Hvordan trives du med å jobbe i tilknytning til sjømatnæringen?

Det er fantastisk å jobbe i sjømatnæringen. Den kontinuerlige, rivende utviklingen i oppdrettsbransjen er spennende å få følge så tett og gjør arbeidsdagene svært interessante. Jeg føler meg privilegert som får være med og ta del i utviklingen. Nova Sea er i tillegg en fantastisk bedrift som har gitt meg mye ansvar tidlig. Jeg får hele tiden nye utfordringer for å kunne utvikle meg videre i min rolle. Det å komme inn hit, få lære av og jobbe med de beste, er et privilegium. Lokalt eierskap og sterkt engasjement blant lokalbefolkningen på Lovund (med i underkant av 500 innbyggere) gjør at trivselsfaktoren er høy også utenom jobb.

Hva er ditt råd til andre som har lyst på samme jobb som deg?

Jeg vil anbefale å komme seg tett på næringen og bedrifter man synes er aktuelle og interessante, og finne ut hva de er opptatt av og hvilke utfordringer de står overfor. Dette kan brukes som en rettesnor gjennom studiene og når man skal søke jobb.

Som controller tilbringes mesteparten av arbeidstiden på et kontor hvor man jobber med tall. Da tror jeg det viktig å komme seg ut i blant og få en forståelse for hvordan ting fungerer ute i «felten» der verdiskapningen skjer. Jeg tror det er lurt å ha inngående kjennskap til hvordan mekanismene fungerer i bransjen, spesielt hverdagen til de man skal følge opp. Skjønner man virksomheten både kvalitativt og kvantitativt tror jeg man har en stor fordel.