Administrerende direktør

Line Ellingsen jobber som administrerede direktør i Ellingsen Seafood. Hun er utdannet fiskeriøkonom og siviløkonom fra høgskolen i Bodø.

-Vi vil trenge all slags kompetanse i framtida. Næringa er i stadig utvikling og vi jakter hele tida på gode fagfolk, sier hun. Sjøl er hun tredje generasjon leder og yngste jenta på sju har allerede planene klare. Hun skal bli røkter eller driftsleder, for da hun se på og stelle med fisken.

Ellingsen Seafood ble etablert i 1947 av bestefar Karsten Johan Ellingsen i Skrova. Han var så sjøsjuk at han begynte med salg av kvalkjøtt, sild og kvitfisk i stedet for å være på sjøen. Siden da har bedriften vokst til i dag å ha 70 ansatte og ei årlig omsetning på 240 millioner kroner (2009).

I 1976 startet Ellingsen Seafood med en liten bigesjeft. De satte 12.000 smolt ut i sjøen ved havna på Skrova. – Det var begynnelsen på lakseeventyret vårt, og nå er det kval og kvitfisk som er bi-geskjeften vår, forteller Line. I dag har selskapet 11 konsesjoner og er dermed en temmelig stor sjømataktør. Selskapet drives med familiemedlemmer i sentrale posisjoner. Kvalitet gjennom generasjoner er slagordet som møter en på selskapets nettsider www.ellingsen.no Tante Aino er administrasjonssjef og daglig leder i settefiskselskapet Silver Seed, onkel Ulf er styreleder og bror Andreas og fetter Ulf Christian jobber med salg og IT i selskapet.

Var det hele tida klart at det var du som skulle overta roret?

Nei, for så vidt ikke, men jeg er eldst av oss i 3.generasjon. Etter endt utdanning kom jeg hjem og jobbet sammen med min far i det som da het Hølla-laks. Da han ble sjuk, gikk jeg inn som daglig leder der. Så døde han, Høllalaks fusjonerte med Ellingsen Seafood og siden lakseoppdrett har blitt en stadig viktigere del av selskapet, har dette blitt min oppgave å lede hele selskapet. Et resultat av interesse, sorg og litt plikt kanskje. Men også med et stort ønske om å skape noe her oppe i Lofoten. Vi har jo hovedkontor på Skrova, ei øy med 250 innbyggere. Vi er klart største arbeidsplass og opplever i dag at folk flytter til øya igjen. Vi har skole fra 1 – 10, vi har barnehage og butikk. Du kan vi si at vi er himmelblå-landet i virkeligheten, forteller Line.

I tillegg til å lede selskapet har Line også deltatt mye i næringas organisasjonsliv.

Jeg har takket ja til verv og synes det er veldig meningsfullt å få være med å utvikle næringa. Dette viktige nettverk som gir god kunnskap, noe som er nyttig i bedriftslederjobben, sier hun.

Ellingsen Seafood har endret seg mye gjennom generasjonene. Og det er disse endringene og de mange framtidsmulighetene som fascinerer Line. Det er slutt på at vi kan drive fra kjøkkenbordet. Lakseoppdrett i dag er ei veldig profesjonell og regulert næring. Før kunne vi gjøre alt sjøl, det kan vi ikke lenger. Det er behov for spissa personell innenfor teknologi, biologi og økonomi. Lover, regler og forskrifter stiller krav til kvalifisert personell på mange områder. – Min jobb blir da å se det store bildet og vite hva vi skal holde på med til enhver tid, sier Line.

Line er opptatt av næringas evne til å jobbe mot felles mål. Et eksempel på det er kampen mot lakselusa. – Arbeidet er veldig koordinert. Alle selskapene har signert en avtale. Vi er organisert i cluster. Her er det ikke snakk om at egne veterinærer ordner opp lokalt. Vi har forpliktet oss til å samarbeide og underlagt en koordinator. Jeg er veldig imponert over næringas evne til å snu seg rundt og til å ta tak i fellesskap. Jeg kan vanskelig tenke meg at andre næringer, kunne ha kommet opp med noe tilsvarende så fort, forteller hun engasjert.

Samtidig har vi mye å vinne på å dele på erfaringer og kunnskap. Og det har vi lang tradisjon for. Cowboykulturen er fullstendig borte, nå snakker vi om nitidig arbeid, sier hun.

Vil dere klare å nedkjempe lusa?

Utfordringene er forskjellig fra landsdel til landsdel. Jeg har god tro på det omfattende arbeidet som gjøres nå!

Tørrfisk til Italia, saltfisk til Portugal. Kvalkjøtt til det norske markedet og laks til kunder over hele verden. Ellingsen Seafood AS har røtter i gamle sjømattradisjoner og blikk for framtida.

Mange små og mellomstore fiskeoppdrettere har jo fått tilbud om å selge. Har ikke det vært aktuelt?

Vi har selvsagt fått tilbud, og vi har selvsagt måttet snakke om det. En skal aldri si aldri, men noe skal en jo ha å gjøre. Og det er her oppe vi vil være. Dessuten har vi en utrolig spennende hverdag og får ta del i ei fantastisk utvikling, så vi har det helt utmerket som vi har det, avslutter hun.