Forsker

Lise Doksæter Sivle har en doktorgrad i Biologi/Fiskeribiologi ved Universitetet i Bergen og Havforskningsinstitutttet, og deler av studiet gjennomførte hun i Malaysia, USA og Skottland. Nå jobber hun som forsker på Havforskningsinstituttet i Bergen og har spennende og varierte arbeidsdager som veksler mellom praktisk arbeid på tokt på sjøen, dataanalyser, og presentasjon av forskningsresultatene.

Hva er bakgrunnen din Lise?

Jeg er oppvokst i Bergen. Med hytte ved sjøen har jeg alltid likt å være ute i båt, fiske og fange krabber.

Av utdannelse har jeg Bachelor i Biologi og Master i Fiskeribiologi fra Universitetet i Bergen (UIB), og en Doktorgrad i biologi/fiskeribiologi fra UIB/Havforskningsinstituttet

Under studiet hadde jeg mulighet til å ta deler av studietiden i utlandet, og jeg var i Malaysia, USA og Skottland, alle tre 6 mnd hver. Dette har gitt meg veldig gode erfaringer, nye vennskap, språk og ikke minst var det kjekt og fullt av opplevelser.

Hvorfor valgte du akkurat dette yrket?

Jeg har alltid vært interessert i havet og hva som befinner under havoverflaten. Å kunne jobbe med dette har derfor alltid vært en drøm.
Jeg er også nysgjerrig av natur, og lurer alltid på hvordan ting fungerer og henger sammen, og i forskeryrket er jeg nettopp basert på å stille spørsmål og prøve å finne svaret.

Hva er de viktigste arbeidsoppgavene dine?

Forskning og rådgivning. Å planlegge forskningsprosjekter, gjennomføre tokt og feltarbeid, dataanalyse, og å skrive forskningsartikler.
Resultatene presenterer jeg gjennom forskningsartikler og foredrag. Jeg reiser på ulike forskningskonferanser hvor jeg presenterer mine forskningsresultater og får høre om nye forskningsresultater fra andre forskere.

Hvor fikk du høre om jobben?

Jeg tok både master og doktorgrad på instituttet, så kjente godt til dette før jeg fikk fast jobb der.

Hvordan trives du med å jobbe i tilknytning til sjømatnæringen?

Jeg trives veldig godt, det er en spennene næring med mange utfordringer og jeg har varierte og spennende arbeidshverdager.
En kombinasjon av praktisk arbeid på felt og tokt på sjøen, sammen med mer rutinepreget kontorarbeid, passer meg veldig godt og gir en fin balanse.

Hva er ditt råd til andre som har lyst på samme jobb som deg?

Studere og jobbe med temaer og studieretninger som du er interessert i og brenner for! Ta gjerne kontakt med forskere innen det du ønsker å jobbe med og hør om muligheter for å skrive master eller batcheloroppgave i noen pågående forskningsprosjekter. Dette er veldig ofte den beste måten å «få en fot innenfor» i miljøet.

Å studere biologi/fiskeribiologi kan lede til mange spennende jobber i tilknytning til sjømatnæringen. Vil du vite mer om studiene Lise har tatt, sjekk studieprogrammene hos UIB her!