Fagsjef fiskeriteknologi

Som Fagsjef for fiskeriteknologi i Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond bidrar Rita Naustvik Maråk til at fiskeflåten har gode og fremtidsrettede arbeidsplasser. Som tidligere fisker kjenner Rita godt til utfordringene man har om bord i fiskefartøy, både når det gjelder å fiskemetoder, kvalitetsbehandling, og HMS forholdene for mannskapet om bord.

Hva er bakgrunnen din?

På videregående gikk jeg Fiskerfagskolen i Gravdal og tok Videregående kurs II Fiskeskipper. Dette var fra 1984-86. Etter videregående dro jeg på sjøen, som fisker på en ferskfisktråler. Jeg var vel en av få kvinner som jobbet både på dekk og i produksjonen på den tiden. I 1989 kjøpte jeg min første sjark, og holdt på med egne båter og etter hvert eget rederi fram til 2005. Det var tradisjonelt torskefiske det gikk i hele veien.

Så gikk jeg tilbake til skolen igjen. Denne gangen ble det en Bachelor i økonomi og administrasjon, i Aalesund. Jeg hadde intensjon om å bruke erfaringen fra 20 år i fiskerinæringen til å finne meg en ny jobb, med en annen vinkling men innen samme næring. Da jeg var ferdig på Høgskolen hadde jeg et år innen Artec Aqua AS, med fokus på havbruk og settefisk-anlegg. Så datt jeg nærmest over den jobben jeg har i dag, hvor jeg har ansvaret for å generere og etablere FoU- prosjekter på vegne av den norske fiskeflåten. Jeg er ansatt som fagsjef for fagområdet Fiskeriteknologi.

Hvorfor valgte du akkurat dette yrket?

Jeg har vel egentlig alltid hatt lyst til å gjøre akkurat dette, jobbe med fiskeri i en eller annen tilknytning. En onkel tok meg ofte med ut på fiske da jeg var liten, og etter hvert ble næringen en naturlig del av tilværelsen min. Når det gjelder det nåværende yrket mitt, så hadde jeg lyst på en forandring etter mange år på sjøen. Jeg hadde drevet litt med forskning og utvikling i eget rederi, noe jeg syntes var spennende å holde på med. Etter endt utdanning var jeg derfor på søken etter en jobb innenfor fiskerinæringa med fokus på innovasjon og innovasjonsledelse. Jobben som fagsjef for fiskeriteknologi i FHF gjør at jeg fortsatt har mye kontakt med næringen og får bidra til at den norske fiskeflåten er i front av utviklingen.

Hva er de viktigste arbeidsoppgavene dine?

Noe av det viktigste jeg gjør er å være tett på næringen og bidra til at fiskeflåten får fram de gode FoU-prosjektene, noe som igjen får fram de gode løsningene som gagner næringen som helhet. Visjonen vår i FHF er å drive næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst. Det er også viktig å sørge for at forskning og næring fungerer optimalt sammen, og at partene i prosjektene har god gjennomføringsevne.

I den grad det er noe jeg ikke liker må det være detaljert skrivebordsarbeid, men heldigvis er det forholdsvis lite av dette. Jeg får i stor grad holde på med det jeg synes er kjekt og har kompetanse på.

Ellers vil jeg trekke fram at vi har et godt miljø på jobben. Vi er en gjeng med likestilte fagsjefer, og det er en lett blanding av folk med ulik bakgrunn. Her er både forskere og vitenskapelig ansatte, mens jeg er en av de få som har både har praktisk erfaring fra næringen i tillegg til utdanning inne navigasjon, administrasjon, økonomi og ledelse.
Rammene for jobben er gode. Vi har fleksitid, men må være tilgjengelige på mail og telefon mellom 9-15. Jeg reiser forholdsvis mye over hele landet, og reisene må nå en gang skje når de må. Utover dette er det veldig fleksibelt; så lenge vi får gjort det vi skal har vi stor frihet. Dette, i tillegg til at jeg får jobbe med fiskerinæringa, et av de store godene med jobben.

Hvor fikk du selv høre om jobben?

Med stor grad av tilfeldighet kom jeg over en annonse på finn.no. Fristen var egentlig utløpt, men jeg tok likevel kontakt, og til mitt hell trengte de en person til. Dermed fikk jeg jobb likevel. Jeg begynte som vikar, men fikk etter hvert fast stilling.

Hva er ditt råd til andre som har lyst på samme jobb som deg?

Som person må de være av den sjøldrevne sorten. Og så må de holde på med det de synes er spennende, det er da man får gjort sitt beste. Hvis man er usikker, så synes jeg det er helt greit å ta et år og jobbe, heller enn å studere bare for å studere. Jeg mener i hvert fall at det ikke er verdt å ta utdanning på feil grunnlag.
Jeg har i stor grad bare holdt på med det jeg har syntes har vært spennende, og så har jeg endt opp her jeg er nå. Jeg var bevisst på hva jeg ville jobbe med, og tok en utdanningsvei som jeg visste ville ta meg dit. Jeg ville jo jobbe med fiskeri og med utvikling av næringa, så jeg visste hvor jeg ville hen, og da var det også mye enklere å stake ut en kurs både for utdanning og jobbmål.