HR Direktør

Jorunn Skjoldvor Foss er utdannet advokat fra universitetet i Oslo og jobber i dag som HR-direktør for verdens største oppdrettsselskap, Marine Harvest. Hun har ansvar for de menneskelige ressursene i selskapet, både for kompetansen til de som alt er der, og for å få tak i flere gode folk. – Jeg vil ha tak i ungdom som er glad i frisk luft og selvstendig arbeid med stort ansvar!

De riktige ansatte er selskapets viktigste ressurs. Marine Harvest har en livsfasetenking, vi må møte de ansatte der de er i livet.  De må få utvikle seg hele tiden. De skal trives på jobb, sier Jorunn.

-Akkurat nå er det nyrekruttering som er i fokus. Det har vært mange år med omstruktureringer og sammenslåinger. Marine Harvest og de 1200 ansatte er et resultat av ca. 90 andre selskaper. Nå har vi kommet dit vi skal komme, så nå skal jeg bruke enda mer tid på kompetanseutvikling og rekruttering, forteller Jorunn.

Tro det eller ei. Marine Harvest begynner rekrutteringsarbeidet allerede i barnehagen. Bedriften har en policy på at fisk, natur- og oppdrettsentusiaster skapes tidlig.  Derfor besøker bedriften barnehager og snakker med barna om det de holder på med.

Vi er et selskap med liten turnover og sjøl om oppdrettsnæringa er ei ung næring, så begynner vi å få en god del godt voksne folk på laget. Det er selvsagt hyggelig at folk trives hos oss og blir, men nå trenger vi å fylle på med unge folk.

Gode ordninger

Marine Harvest har lagt en tydelig strategi på å få tak i ungdommen. Vi har lenge hatt egne stipendordninger for lærlinger. Vi betaler dem for å satse hos oss. Vi jobber også tett opp mot lokale skoler og opplæringskontor.

I tilegg jobber selskapet med å videreutdanne mange egne ansatte. De har utviklet det de kaller Marine Harvest Universitetet. I samarbeid med Høgskolen i Bodø skal det tette gapet mellom realkompetansen og formalkompetansen til de ansatte som ønsker det. Ordningen innebærer rett til høyere utdanning uten krav til generell studiekompetanse. Det betyr at en ansatt på minst 25 år og med fem års ansiennitet i selskapet, kan oppnå opptil 60 studiepoeng med å gjennomføre studier ved hjelp av e-læring og samlinger i tillegg til vanlig jobb.

Utdanningen går over 2 ½ år og de første tok eksamen vinteren 2009. De gjør det knallbra. Det er kjempegøy, visst er de verdens beste oppdrettere, men ikke alle har vært alt for glad i skolegang. Nå har de jobbet lenge og fått trua på seg sjøl, og det er et godt utgangspunkt for å ta videre utdanning.

Lavt sykefravær

Et mål på om en lykkes i HR-arbeidet er skade- og sykefraværet. Og det er lavt i Marine Harvest.  – Vi har gode velferdsordninger fra fødsel til død og så har folk stort ansvar. Vi operer med frihet under ansvar, og det trives folk godt med. Selvfølgelig har de budsjetter å styre etter, men den enkelte har stort ansvar hos oss, sier Jorunn.

Sjøl er hun oppvokst på Frøya i Sør-Trøndelag, en kommune som hadde landets høyeste andel av arbeidstakere på uføretrygd da hun flyttet til Trondheim som 16-åring.

Da var det slutt på sildefisket og ingen så noen framtid der ute. Når jeg kommer tilbake nå, er det full sysselsetting og mangel på arbeidskraft som preger øykommunen. Den utviklinga er det havbruksnæringa som er årsak til, sier Jorunn.

Ingen kjedelig dag på jobb

Hun har jobbet i det offentlige, hun har jobbet som advokat i bank og hos Økokrim, men påstår selv at hun aldri har hatt en bedre jobb enn den hun har som HR direktør hos Marine Harvest.

Hvorfor det? Hva er det som gjør at du trives så utrolig godt?

Ja, det spørsmålet har jeg stilt meg selv mange ganger. Og jeg tror det handler om folket. Det er mye lavere snippføring her enn mange andre steder. Det er et veldig inkluderende miljø og folk snakker rett fra levra. Jeg får oppleve utrolig vakker og variert kystnatur som ”bonus”. Når en samtidig får jobbe med noe så meningsfylt som mennesker og  fornybar matproduksjon, kan en da ha det bedre? Spør Jorunn Skjoldvor Foss, og venter ikke noe svar.