Rapporter

Sett Sjøbein-initierte rapporter- ta kontakt om du ønsker mer informasjon!

Møreforskning (2017) Evaluering av rekrutteringstiltaket Marine student-bootcamper 

Fiskebåt og Marint Kompetansesenter (2015): Samdriftsordning for kadettpraksis

Sintef fiskeri og havbruk (2014): Kartlegging av behov for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen – i dag og frem mot 2020

Fafo (2012): Sjømatnæringen og utenlandsk arbeidskraft – språklige utfordringer, tilgjengelige kurs og mulige finansieringskilder

Sett Sjøbein (2012): Kartlegging av etter – og videreutdanningstilbud i sjømatnæringen

Strinda videregående skole, avdeling Ladejarlen (2012): Økt fokus på sjømatproduksjon og sjømathandlerfaget blant elever på VG1 restaurant- og matfag

Namdal Akvasenter (2011): Pilotprosjekt. Akvakultur i skolen – en praksisrelatert tilnærming til læreplan

Norut (2011): Kompetansebehov og rekruttering i fiskeforedlingsindustrien – med fokus på utenlandsk arbeidskraft

Møreforskning (2010): Rekruttering av offiserer til fiskeflåten

Naturfagsenteret (2009): «Utdanning på bølgelengde? Valg og bortvalg av marine fag?», KIMEN. En del av Vilje-con-valg undersøkelsen

Møreforskning (2008): Forprosjekt: Bedriftsundersøkelse av fiskeindustrien med hensyn til rekruttering og kompetanse 

Statistikk

Udir/Sett Sjøbein (2018) Søkertall sjømatrelaterte linjer på videregående skoler vår 2018

Samordna opptak/Sett Sjøbein (2017): søkertall marine fag høyere utdanning vår 2017 

Samordna opptak/Sett Sjøbein (2015): Søkertall marine fag 2015, sammenlignet med 2014- VERSJON 2

Samordna opptak/Sett Sjøbein (2014): Søkertall sjømatrelaterte studieretninger 2014, sammenlignet med 2013

Udir/Sett Sjøbein (2014): Søkere til sjømatrelaterte linjer på videregående skoler vår 2014

DBH/Sett Sjøbein (2013): Aktive fagskolestudenter på sjømatrelaterte linjer

DBH/Sett Sjøbein (2013): Nyregistrerte og aktive studenter på sjømatrelaterte studier høst 2009 – 2013

Samordna opptak/Sett Sjøbein (2013): Søkertall sjømatrelaterte studieretninger 2013 sammenlignet med 2009

Udir/Sett Sjøbein (2013): Søkertall blå videregåendelinjer 2009 – 2013

Samordna opptak/Sett Sjøbein (2012): Søkertall blå studieretninger 2012 sammenlignet med 2009

Sett Sjøbein (2012): Statistikkrapport 2012. Elev – og studentantall på marine og maritime fagretninger 

Sett Sjøbein (2011): Statistikrapport 2011: Antall elever, studenter og lærlinger på marine fagretninger

Sett Sjøbein (2009): Statistikkrapport 2009. Elev – og studentantall på marine og maritime fagretninger

Sett Sjøbein-støttede tiltaksrapporter

Elevleir:

Frøya vgs. (2013): Jenteleir

Val VGS (2012): Jenteleir

Kunnskapssenteret i Gildeskål (2012): Jenteleir

Frøya videregående skole (2012): Jenteleir 

FiskOK (2012): Rekrutteringsleir, pressesak Fiskeribladet og pressesak TidensKrav

Vesterålen fiskeripark (2012): En Glad Laks: Motivasjons – og rekrutteringsseminar

OKfisk (2012): Rekrutteringsleir

Norsk havbrukssenter (2012): Jenteleir

OKfisk (2011): Rekrutteringsleir for ungdom

 

Regionale tiltak:

Vesterålen fiskeripark (2012): Stolt ung fisker III

FiskOK (2012): Skolebesøk Frøya vgs.

Nordkyn utvikling KF (2012): Sommerjobb for ungdom – rekruttering av unge fiskere

Vesterålen i fiskeriparken (2012): Forstudie -Norskkurs for utenlandske arbeidstagere i sjømatnæringen

Skjervøy vgs. (2012): Camp Senja

4H (2012): Ro, ro til fiskeskjær

FiskOK (2012) Bedriftsbesøk på Smøla

Vesterålen fiskeriparken (2012): Pilotstudie: Kompetanseutvikling i Prestfjord AS

Byåsen vgs. (2012): Pilotering/utviklingsarbeid ved forskerlinja ved studiespesialiserende program på Byåsen vgs. med bakgrunn i forskning på marine ressurser og rekruttering til bransjen

Ytre Namdal vgs., Val vgs. og Nils Williksen og SinkaBerg-Hansen AS (2012): Sjømatfokus restaurant – og matfag/Kokk-og servitør

Kunnskapssenteret i Gildeskål (2012): Ambassadørseminar 

Senja vgs (2012): Camp Senja

Torsken kommune (2012): Forskningsdag

SALT (2012): AKKARdemiet på Lofotakvariet.

Vesterålen fiskeripark (2012): En Glad Laks: Motivasjons – og rekrutteringsseminar

Norsk Sjømatsenter (2011) Ressurser til låns

Halti Næringshage (2011): Sjømat, smart valg – arrangement under Forskningsdagene 

OKfisk (2011): Marint dokumentarfilmprosjekt for 9. klasse

 

Rådgiverleir:

FiskOK (2012): Rådgiversamling

FiskOK (2011): Rådgiverleir

Eksterne rapporter

Johnsen og Vik (2013): Pushed or pulled? Understanding fishery exit in a welfare society context.

Asche og Tveterås (2011): En kunnskapsbasert fiskeri- og havbruksnæring

Naturfagsenteret (2008): Noen realist som passer for meg? Ungdoms valg av utdanning og yrke

Bygdeforskning (2008): Mellom marked og nettverk. Om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske

Handlingsplan for økt kvinneandel i marin sektor (2007). Utarbeidet på oppdrag fra Fiskeri – og Kystdepartementet.

Fiskeri – og Kystdepartementet (2006): Fra ungdom til fisker, fra fisker til fartøyeier. Rekrutterings og etableringsordninger for ungdom i fiskeflåten

Kartlegging av kompetansebehov i norsk fiskeri- og havbruksnæring (2006).

Regionspesifikke rapporter

Møreforskning og Høgskolen i Molde (2011): Verdiskaping og samspill i marine næringer på Nordmøre

Møreforskning (2011): Kompetanse – og arbeidskraftsbehov i den marine næringen – en studie blant bedrifter i Møre og Romsdal

Norsk Sjømatsenter (2009): Rekruttering til marin sektor i Hordaland I