BLOGG

Marin student-bootcamp 2017 Villfisk – filmpremiere!

Kan studenters nyskapende kreativitet gi løsningen på viktige utfordringer for sjømatnæringen? Vi hadde sterk tro på det da vi samlet 19 studenter på Sunnmøre.

Sett Sjøbein er utrolig stolt av både studentene og alle aktørene fra sjømatnæringen som bidro.

Hvordan det gikk? Se film her (3,5 min):

Filmen er laget av Oclin, sjekk den dyktige gjengen her: Http://oclin.no

Om bootcampen:
Vitelystne studenter fra ulike studieretninger på høyskoler og universiteter i hele landet var 26.- 31.august på Sunnmøre for lære om sjømatnæringen. Sett Sjøbein samlet studentene i «Marin student-bootcamp 2017 Villfisk» på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Formålet med bootcampen er å danne en kunnskapsbro mellom studenter og sjømatnæringen. Studenter fra hele landet kunne søke om å delta, men søkerne fikk ikke vite noe på forhand om hvor de skal eller hvilke bedrifter de skal besøke. Så dette er topp motiverte elever, som har satt av en uke av sin ordinære studietid til kun å lære om sjømatnæringen, og spenningen var stor da de nitten utvalgte deltakerne møttes for første gang på Ålesund flyplass.

Sunnmøre med sin marine klynge er et fantastisk utgangspunkt for å lære om både muligheter og utfordringer næringen står overfor. De første dagene har studentene lært om fiskeri, sjømatproduksjon, markedsføring, omsetningssystem, lover og regler, om pelagisk fisk, klippfiskproduksjon og FOU i sjømatnæringen, spesielt innenfor pelagisk fiske.

Sett Sjøbein hadde med det Islandske selskapet Icelandic Startups som underveis trente studentene i det å tenke nytt og kreativt på vegne av sjømatnæringen.

Tre intensive dager tilbragte studentene til læring om sjømatnæringens muligheter og utfordringer, før de fikk utlevert en viktig utfordring som næringen ønsker deres hjelp til:

Hvordan kan vi øke verdien av sild og makrell i det norske markedet?
-Utvikle et fysisk produkt, en programvareløsning, en markedsføringskampanje eller en ny tjeneste som fokuserer på sild eller makrell produsert i Norge.

Studentene ble inndelt i tverrfaglige grupper som jobbet med dette oppdraget i 48 timer før deres løsningsforslag skulle presenteres overfor en fagjury.

Vinneren ble offentliggjort 31. august på konferansen Pelagisk Arena 2017 i Ålesund. Konferansen ble arrangert i samarbeid mellom Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Norges Sjømatråd, Sjømat Norge, Norges Sidesagslag, Fiskebåt og Sparebank1-gruppen.