BLOGG

ProTunicate vant bootcamp havbruk- vil lage fiskeför av sekkedyr

Vinneren av marin bootcamp havbruk 2017 er laget Protunicate – deres konsept er å lage fiskeför av sekkedyr

Studentene bak «ProTunicate»  gikk av med seieren i Marin student bootcamp Havbruk 2017. Vinnerbidraget og de andre bidragene fikk svært god mottagelse fra en fullsatt sal med nær 250 deltagere fra sjømatnæringen på Produktivitetskonferansen i regi av Kontali Analyse AS i Kristiansund.

Engasjerte og nysgjerrige studenter fra hele landet og ulike studieretninger på høyskole og universiteter har i en ukes tid vært på Nordmøre, Kristiansund og Smøla for å lære mer om havbruksnæringen. Sett Sjøbein arrangerer Marin student bootcamp på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet.

Kristiansund er et flott utgangspunkt for en slik bootcamp, med marine miljøer og bedrifter i byen, på Averøya og Smøla var det lett å sette sammen et spennende program for studentene.

Sett Sjøbein har hatt med to personer fra det Islandske selskapet Icelandic Startups som underveis trener studentene i det å tenke nytt og kreativt på vegne av havbruksnæringen.

Tre intensive dager tilbragte studentene til læring om havbruksæringens muligheter og utfordringer, før de selv fikk utlevert en viktig utfordring som næringen ønsker deres hjelp til: Hvordan kan vi bringe Havbruksnæringen «inn i fremtiden» gjennom å minimere påvirkningen den har på miljøet, og gjøre den ytterligere bærekraftig?

Dere skal utvikle et produkt, en programvare, en tjeneste, en markedsføringskampanje eller et konsept som fokuserer på havbruksnæringen i Norge

Studentene var inndelt i fem tverrfaglige grupper som jobbet med dette oppdraget i 48 timer før deres løsningsforslag skal presentert overfor en jury bestående av sterke fagpersoner med tilknytning til næringen tirsdag formiddag.

Alle teamene fikk presentere kortere versjoner av sine konsepter for Produktivitetskonferansen før vinnerteamet ble avslørt

Vinneren av bootcampen

«ProTunicate» ProTunicate ønsker å bidra i utviklingen av en mer bærekraftig akvakulturproduksjon i Norge og har utviklet en ny og egnet kilde til marint protein i fiskefôr som ikke konkurrerer med matproduksjon. Vår proteinkilde er tunikater, også kalt sekkedyr, som finnes langs norskekysten og i alle verdenshav. Tunikater er et velkjent “ugress” i norsk marin fauna, men med høyt innhold av både protein og cellulose er tunikater velegnet til produksjon av både protein og bioetanol. Tunikater kan produsere 100 ganger mer protein per areal enn en åker på land, og er derfor et bærekraftig alternativ til soya, som per i dag er hovedkilden til protein i fiskefôr blant norske fôrprodusenter.

 

Juryens begrunnelse
Juryen, som bestod av representanter fra Kontali AS, FHF, Møre og Romsdals Fylkeskommune og Mattilsynet ga følgende begrunnelse for kåringen: Prosjektgruppen viser stor forståelse for utfordringer med oppdrettsnæringens behov for bærekraftige fôr-råvarer. En god idé og gjennomtenkt konsept, med samarbeid med etablerte næringsaktører som trenger nye & bærekraftige råvarer. Koblingen med en effektiv produksjon i havet i Norge, for både protein og bioenergi. Sammensatt og faglig kompetent gruppe, solid kunnskap, og et godt presentert innovasjon og bedriftskonsept.

Vinnerteamet
Vinnerteamet hadde ikke møtt hverdandre før de møttes til bootcampen, men tilfeldighetene gjorde at de er fra Kristiansund og Trøndelag.

  • Marianne Wethe Koch, Siv.ing. NTNU, nå masterstudent Sivilingeniørstudiet i Havbruk og sjømat UIB
  • Marit Selbekk Liaklev – sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi , NTNU
  • Erlend Thingvold Østgård- Bachelor i petroleumslogistikk med påbygg økonomi, HiM
  • Ingunn Sjøvang Maurset – Master i Økonomi og administrasjon, HiM

Flere spennende løsningsforslag
De fire andre gruppene leverte også spennende løsningsforslag, se bare her:

«LucraFish»– vil utnytte rensefisken og selge den til humant konsum ved restauranter og spesialbutikker i Norge og eksport til Sør- Korea. Rensefisken skal hentes fra slakteriene ved hjelp av et mobilt slakteri på båt.

«W(EA)LTH»–   Vi skal tilby et bærekraftig produkt som utnytter eksisterende rognkjeks, som i dag blir destruert, til å utvikle tørrmat. Råvarene er tilgjengelig langs hele kysten, og vet å utnytte denne ressursen får man et produkt som er både økonomisk og miljøvennlig.

 «Ren Synergi» Ren Synergi er et konsulentfirma som satser på lokalsamfunnet, der det er viktig med samspill mellom det tverrfaglige næringslivet. Vår misjon er å gjøre vårt beste for å bringe havbruksnæringa sammen med sine lokale aktører for å sikre bærekraftig vekst for lokalsamfunnet.

«Smoltring» SmoltRing tilbyr et helintegrert eller modulbasert smoltanlegg som er fremtidsrettet med fokus på bærekraft. Ved å utnytte bioavfallet kan vi senke forbruket av marin og vegetabilsk fôr. Formålet med SmoltRing er å utvikle og selge en trygg og sunn råvare som ingrediens for laksefôr som bidrag til målet om et bærekraftig havbruk.